Löydetty 13 Tulokset: ûzte

 • Básánban Ognak egész birodalmát, aki Astarotban és Edreiben uralkodott és az utolsó refaita volt. Ezt a két királyt Mózes gyõzte le és ûzte el. (Józsue könyve 13, 12)

 • Manassze nem hódította meg Bet-Seant és a hozzá tartozó falvakat, sem pedig Taanákot és a hozzá tartozó hegységeket. Nem ûzte el Dórnak és a hozzá tartozó falvaknak lakóit, sem Jibleámnak és a hozzá tartozó falvaknak lakóit, sem pedig Megiddónak és a hozzá tartozó falvaknak lakóit; így a kánaániak megmaradtak ezen a vidéken. (Bírák könyve 1, 27)

 • Amikor azonban Izrael megerõsödött, leigázta, de azért nem ûzte el a kánaániakat. (Bírák könyve 1, 28)

 • Efraim sem ûzte ki a Gézerben lakó kánaániakat, így a kánaániak továbbra is ott laktak vele Gézerben. (Bírák könyve 1, 29)

 • Zebulun nem ûzte ki sem Kitron lakóit, sem Náhalol lakóit, s így a kánaániak ott maradtak Zebulun körében, de adófizetõik lettek. (Bírák könyve 1, 30)

 • Áser szintén nem ûzte el sem Akkó lakóit, sem Szidon, Mahalib, Ákzib, Helba, Áfek és Rehob lakóit. (Bírák könyve 1, 31)

 • Naftali nem ûzte el Bet-Semes és Bet-Ánát lakóit, és a vidéken lakó kánaániak között telepedett le, de Bet-Semes és Bet-Ánát lakóit adófizetésre kötelezte. (Bírák könyve 1, 33)

 • Tehát az Úr, Izrael Istene ûzte el az amoritákat népe, Izrael elõl. S most visszaköveteled? (Bírák könyve 11, 23)

 • Mert õ ûzte ki azokat, akik a szent városban harcoltak. (Makkabeusok II. könyve 1, 12)

 • Így Jázont, aki csellel háttérbe szorította a saját testvérét, most ugyanolyan csalárd módon kitúrta egy másik, és az ammoniták földjére ûzte. (Makkabeusok II. könyve 4, 26)

 • Amikor aztán nyíltan ûzte paráznaságait, és fölfedte szégyenét, elhagytam, mint ahogyan nõvérét is elhagytam. (Ezekiel könyve 23, 18)

 • Megsokszorozta paráznaságait, mint fiatalsága napjaiban, amikor Egyiptom földjén ûzte paráznaságait. (Ezekiel könyve 23, 19)


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina