Löydetty 966 Tulokset: svojim

 • a bogataš svojim poniženjem. Ta proæi æe kao cvijet trave: (Jakovljeva poslanica 1, 10)

 • sunce ogranu žarko te usahnu trava i cvijet njezin uvenu; dražest mu lica propade. Tako æe i bogataš na stazama svojim usahnuti. (Jakovljeva poslanica 1, 11)

 • Ištete, a ne primate jer rðavo ištete: da u pohotama svojim potratite. (Jakovljeva poslanica 4, 3)

 • vi se razmeæete svojim hvastanjima! Svako je takvo hvastanje opako. (Jakovljeva poslanica 4, 16)

 • Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Rijeèi, da i bez rijeèi budu pridobiveni življenjem vas žena, (Prva Petrova poslanica 3, 1)

 • Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte èast kao subaštinicima milosti Života da ne sprijeèite svojih molitava. (Prva Petrova poslanica 3, 7)

 • zadesit æe ih nepravda, plaæa nepravednosti. Užitkom smatraju razvratnost u pol bijela dana. Ljage i sramote! Naslaðuju se prijevarama svojim dok se s vama goste. (Druga Petrova poslanica 2, 13)

 • Znajte ponajprije ovo: u posljednje æe se dane pojaviti podrugljivi izrugivaèi; povoditi æe se za svojim požudama (Druga Petrova poslanica 3, 3)

 • Što bijaše od poèetka, što smo èuli, što smo vidjeli oèima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Rijeèi, Životu - (Prva Ivanova poslanica 1, 1)

 • O njima prorokova sedmi od Adama, Henok: "Gle, doðe Gospodin sa Desttisuæama svojim (Poslanica Jude apostola 1, 14)

 • Oni vam govorahu: "U posljednje æe vrijeme biti podrugljivaca koji æe se povoditi za bezbožnim požudama svojim." (Poslanica Jude apostola 1, 18)

 • Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to oznaèi poslavši svog anðela sluzi svomu Ivanu (Otkrivenje 1, 1)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina