pronađen 966 Rezultati za: svojim

 • a bogataš svojim poniženjem. Ta proæi æe kao cvijet trave: (Jakovljeva poslanica 1, 10)

 • sunce ogranu žarko te usahnu trava i cvijet njezin uvenu; dražest mu lica propade. Tako æe i bogataš na stazama svojim usahnuti. (Jakovljeva poslanica 1, 11)

 • Ištete, a ne primate jer rðavo ištete: da u pohotama svojim potratite. (Jakovljeva poslanica 4, 3)

 • vi se razmeæete svojim hvastanjima! Svako je takvo hvastanje opako. (Jakovljeva poslanica 4, 16)

 • Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Rijeèi, da i bez rijeèi budu pridobiveni življenjem vas žena, (Prva Petrova poslanica 3, 1)

 • Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte èast kao subaštinicima milosti Života da ne sprijeèite svojih molitava. (Prva Petrova poslanica 3, 7)

 • zadesit æe ih nepravda, plaæa nepravednosti. Užitkom smatraju razvratnost u pol bijela dana. Ljage i sramote! Naslaðuju se prijevarama svojim dok se s vama goste. (Druga Petrova poslanica 2, 13)

 • Znajte ponajprije ovo: u posljednje æe se dane pojaviti podrugljivi izrugivaèi; povoditi æe se za svojim požudama (Druga Petrova poslanica 3, 3)

 • Što bijaše od poèetka, što smo èuli, što smo vidjeli oèima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Rijeèi, Životu - (Prva Ivanova poslanica 1, 1)

 • O njima prorokova sedmi od Adama, Henok: "Gle, doðe Gospodin sa Desttisuæama svojim (Poslanica Jude apostola 1, 14)

 • Oni vam govorahu: "U posljednje æe vrijeme biti podrugljivaca koji æe se povoditi za bezbožnim požudama svojim." (Poslanica Jude apostola 1, 18)

 • Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to oznaèi poslavši svog anðela sluzi svomu Ivanu (Otkrivenje 1, 1)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina