Löydetty 966 Tulokset: svojim

 • I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim, (Prva poslanica Solunjanima 3, 9)

 • pa da se trsite mirno živjeti, svoje èiniti i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovijedili, (Prva poslanica Solunjanima 4, 11)

 • kada - u onaj Dan - doðe da se proslavi u svojim svetima i da se prodièi u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedoèanstvu našemu meðu vama. (Druga poslanica Solunjanima 1, 10)

 • ðakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kuæama. (Prva poslanica Timoteju 3, 12)

 • Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka èiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noæ i dan. (Druga poslanica Timoteju 1, 3)

 • neka budu razumne, èiste, kuæevne, dobre, podložne svojim muževima da se rijeè Božja ne bi pogrðivala. (Poslanica Titu 2, 5)

 • Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugaðaju im, ne proturjeèe, (Poslanica Titu 2, 9)

 • Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjuæi te se u svojim molitvama (Poslanica Filemonu 1, 4)

 • Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima. (Poslanica Hebrejima 11, 22)

 • Poslušni budite svojim glavarima i podložni jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji æe polagati raèun; neka to èine s radošæu, a ne uzdišuæi jer vam to ne bi bilo korisno. (Poslanica Hebrejima 13, 17)

 • èovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim. (Jakovljeva poslanica 1, 8)

 • Neka se brat niska soja ponosi svojim uzvišenjem, (Jakovljeva poslanica 1, 9)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina