Löydetty 966 Tulokset: svojim

 • Kad je Jakov tako naputio svoje sinove, povuèe noge natrag na postelju te izdahnu - pridruži se svojim precima. (Knjiga Postanka 49, 33)

 • Josip ostane u Egiptu zajedno s rodom svojim i oèevim. Poživje Josip stotinu i deset godina. (Knjiga Postanka 50, 22)

 • Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom: (Knjiga Izlaska 1, 1)

 • Onda bilježnici Izraelaca odu i potuže se faraonu: "Zašto ovako postupaš sa svojim slugama? (Knjiga Izlaska 5, 15)

 • Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam oèitovao pod svojim imenom - Jahve. (Knjiga Izlaska 6, 3)

 • Sinovi su Geršonovi: Libni i Šimi sa svojim obiteljima. (Knjiga Izlaska 6, 17)

 • Zovne faraon mudrace i vraèare. I zaista, egipatski vraèari svojim vraèanjem uèine isto: (Knjiga Izlaska 7, 11)

 • Ali egipatski vraèari svojim vraèanjem uèiniše isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao. (Knjiga Izlaska 7, 22)

 • Ali i vraèari uèiniše tako svojim vraèanjem, te žabe navališe na egipatsku zemlju. (Knjiga Izlaska 8, 3)

 • Onda æe opet Jahve Mojsiju: "Reci Aronu neka zamahne svojim štapom i udari po prahu na tlu neka se pretvori u komarce po svoj zemlji egipatskoj." (Knjiga Izlaska 8, 12)

 • Vraèari pokušaše da svojim vraèanjem stvore komarce, ali nisu mogli. Ljudi i životinje postanu plijenom komaraca. (Knjiga Izlaska 8, 14)

 • "Svi idemo", odgovori Mojsije, "i mlado i staro. Odlazimo sa svojim sinovima i svojim kæerima; sa svojom krupnom i sitnom stokom, jer moramo održati sveèanost Jahvi." (Knjiga Izlaska 10, 9)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina