Löydetty 966 Tulokset: svojim

 • Neka svojim prstom poškropi žrtvenik istom krvlju sedam puta. Tako æe ga oèistiti od neèistoæa Izraelaca i posvetiti. (Levitski zakonik 16, 19)

 • Ne raznosi klevete meðu svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Jahve! (Levitski zakonik 19, 16)

 • Ne zaokružujte kose na svojim sljepooènicama; ne šišajte okrajka svoje brade. (Levitski zakonik 19, 27)

 • Neka ne ulazi nijednom mrtvacu; ne smije se okaljati ni za svojim ocem ni za svojom majkom. (Levitski zakonik 21, 11)

 • tako neæe oskvrnuti svoga potomstva meðu svojim narodom, jer ja, Jahve, njega posveæujem." (Levitski zakonik 21, 15)

 • Ako se koji levit ne posluži svojim pravom otkupa, onda æe kuæa što bude prodana u gradu njegova vlasništva biti za jubileja vraæena. Jer kod Izraelaca kuæe u gradovima levita njihovo su vlasništvo. (Levitski zakonik 25, 33)

 • Ako se stranac s tobom nastanjen obogati, a tvoj brat, u svojim odnosima prema njemu, zapadne u škripac te se proda strancu koji je s tobom nastanjen ili kojemu god potomku stranèeve obitelji, (Levitski zakonik 25, 47)

 • Sa svojim kupcem neka proraèuna vrijeme od godine kad mu se prodao do jubilejske godine. Cijena za njegovo osloboðenje neka bude prema broju godina. Vrijeme što ga je proveo sa svojim vlasnikom neka se procijeni kao vrijeme jednog najamnika. (Levitski zakonik 25, 50)

 • Spoticat æe se jedan o drugoga kao kad se bježi ispred maèa, premda ih nitko neæe progoniti. Neæete se održati pred svojim neprijateljima; (Levitski zakonik 26, 37)

 • Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuæa i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama." (Knjiga Brojeva 2, 31)

 • U svemu su Izraelci uèinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici. (Knjiga Brojeva 2, 34)

 • A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. (Knjiga Brojeva 3, 19)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina