Löydetty 47 Tulokset: primio

 • Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca Obeæanje, Duha Svetoga, i izlio ga kako i sami gledate i slušate. (Djela apostolska 2, 33)

 • To je onaj koji za skupa u pustinji bijaše izmeðu Anðela što mu govoraše na brdu Sinaju i otaca naših; onaj koji je primio rijeèi životne da ih nama preda. (Djela apostolska 7, 38)

 • U okolici onoga mjesta bilo je imanje prvaka otoka, imenom Publija. On nas je primio i tri dana uljudno gostio. (Djela apostolska 28, 7)

 • Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio? (Prva poslanica Korinæanima 4, 7)

 • Od Židova primio sam pet puta po èetrdeset manje jednu. (Druga poslanica Korinæanima 11, 24)

 • I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!" (Poslanica Kološanima 4, 17)

 • Jer ako je rijeè po anðelima izreèena bila èvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaæu, (Poslanica Hebrejima 2, 2)

 • Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te išèeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedoèanstvo da omilje Bogu. (Poslanica Hebrejima 11, 5)

 • Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obeæanje, (Poslanica Hebrejima 11, 17)

 • Od Oca je doista primio èast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! (Druga Petrova poslanica 1, 17)

 • Spomeni se dakle: kako si primio Rijeè i poslušao, tako je i èuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doæi æu kao tat, a neæeš znati u koji æu èas doæi na te. (Otkrivenje 3, 3)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina