Löydetty 47 Tulokset: primio

 • Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu. (Knjiga Mudrosti 3, 6)

 • On izlaže pouku koju je primio i hvali se Zakonom Saveza Gospodnjeg. (Knjiga Sirahova 39, 8)

 • nikomu ne nanosi nasilja, vraæa što je u zalog primio i ništa ne otima; kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva, (Ezekiel 18, 7)

 • ubogu i bijednu nanosi nasilje, otima, ne vraæa što je u zalog primio, oèi podiže kumirima èineæi gadosti; (Ezekiel 18, 12)

 • I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. (Evanðelje po Mateju 25, 16)

 • Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov." (Evanðelje po Mateju 25, 18)

 • Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreæi: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!' (Evanðelje po Mateju 25, 20)

 • "A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reèe: 'Gospodaru! Znadoh te: èovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. (Evanðelje po Mateju 25, 24)

 • a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuæa, i braæe, i sestara, i majki, i djece, i polja - i u buduæem vijeku život vjeèni. (Evanðelje po Marku 10, 30)

 • Reèe nato Abraham: 'Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se muèiš. (Evanðelje po Luki 16, 25)

 • a da ne bi primio mnogostruko veæ u ovom vremenu, i u buduæem vijeku život vjeèni." (Evanðelje po Luki 18, 30)

 • "Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili." (Evanðelje po Luki 19, 15)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina