Löydetty 47 Tulokset: primio

 • Tada duh obuze Amasaja, vojvodu nad tridesetoricom, i on reèe: "Tebi, Davide! S tobom, sine Jišajev, mir! Mir s tobom, mir s onim tko ti pomaže, jer tvoj pomoænik jest tvoj Bog!" Tako ih je David primio i postavio ih meðu vojvode nad èetama. (Prva knjiga Ljetopisa 12, 19)

 • Posuðe koje si primio za službu Domu Boga tvoga ostavi pred Bogom tvojim, u Jeruzalemu. (Knjiga Ezrina 7, 19)

 • Èuo je Jahve molbu moju, Jahve je primio moju molitvu. (Psalmi 6, 10)

 • Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. (Psalmi 51, 18)

 • Na visinu uzaðe vodeæi sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga. (Psalmi 68, 19)

 • Pinhas, otac naš, nosio se gorljivošæu i primio je obeæanje vjeènog sveæeništva. (Prva knjiga o Makabejcima 2, 54)

 • Kad je Jonatan primio taj poziv, zapovjedio je da se nastavi opsada. U pratnji izraelskih starješina i sveæenika, koje je izabrao, i sam se izvrže opasnosti. (Prva knjiga o Makabejcima 11, 23)

 • Onija je s poèastima doèekao èovjeka koji je bio poslan i primio je pismo koje je jasno govorilo o savezništvu i prijateljstvu. (Prva knjiga o Makabejcima 12, 8)

 • Kad je Onija o tom primio toène obavijesti, oštro ga prekori, pošto se prije povukao u grad-utoèište Dafnu kod Antiohije. (Druga knjiga o Makabejcima 4, 33)

 • Junaèki reèe: "Od Neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da æu ih od njega natrag dobiti." (Druga knjiga o Makabejcima 7, 11)

 • Dok su u domovini slavili pobjedu, spališe one koji su zapalili Sveta vrata, zajedno s Kalistenom, koji bijaše utekao u neku kuæicu. Tako je za svoje svetogrðe primio zasluženu plaæu. (Druga knjiga o Makabejcima 8, 33)

 • Dobro je primio Makabeja i postavio ga za namjesnika od Ptolemaide do zemlje Gerenijaca. (Druga knjiga o Makabejcima 13, 24)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina