Löydetty 1047 Tulokset: ode

 • Tada im odgovori: "Poðite i javite Ivanu što ste vidjeli i èuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se èiste, gluhi èuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješæuje evanðelje. (Evanðelje po Luki 7, 22)

 • A što pade u trnje - to su oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne dorode roda. (Evanðelje po Luki 8, 14)

 • I zamoli ga sve ono mnoštvo iz okolice gergezenske da ode od njih jer ih strah velik spopade. On uðe u laðu i vrati se. (Evanðelje po Luki 8, 37)

 • "Vrati se kuæi i pripovijedaj što ti uèini Bog." On ode razglašujuæi po svem gradu što mu uèini Isus. (Evanðelje po Luki 8, 39)

 • A on im reèe: "Podajte im vi jesti!" Oni rekoše: "Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod." (Evanðelje po Luki 9, 13)

 • Isus odvrati: "O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama i podnositi vas? Dovedi ovamo svoga sina!" (Evanðelje po Luki 9, 41)

 • Drugomu nekom reèe: "Poði za mnom!" A on æe mu: "Dopusti mi da prije odem i pokopam oca." (Evanðelje po Luki 9, 59)

 • Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uðu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu èovjeku gore nego na poèetku." (Evanðelje po Luki 11, 26)

 • Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajuæi hode." (Evanðelje po Luki 11, 44)

 • Kad evo: pred njim neki èovjek koji je imao vodenu bolest. (Evanðelje po Luki 14, 2)

 • Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. (Evanðelje po Luki 15, 15)

 • Vrebajuæi na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u rijeèi pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj. (Evanðelje po Luki 20, 20)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina