Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • A on im reèe: "Podajte im vi jesti!" Oni rekoše: "Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod." (Evanðelje po Luki 9, 13)

 • Isus odvrati: "O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama i podnositi vas? Dovedi ovamo svoga sina!" (Evanðelje po Luki 9, 41)

 • Drugomu nekom reèe: "Poði za mnom!" A on æe mu: "Dopusti mi da prije odem i pokopam oca." (Evanðelje po Luki 9, 59)

 • Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uðu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu èovjeku gore nego na poèetku." (Evanðelje po Luki 11, 26)

 • Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajuæi hode." (Evanðelje po Luki 11, 44)

 • Kad evo: pred njim neki èovjek koji je imao vodenu bolest. (Evanðelje po Luki 14, 2)

 • Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. (Evanðelje po Luki 15, 15)

 • Vrebajuæi na nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da ga uhvate u rijeèi pa da ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj. (Evanðelje po Luki 20, 20)

 • On ode i ugovori s glavarima sveæenièkim i zapovjednicima kako da im ga preda. (Evanðelje po Luki 22, 4)

 • On im reèe: "Evo, èim uðete u grad, namjerit æete se na èovjeka koji nosi krèag vode. Poðite za njim u kuæu u koju uniðe (Evanðelje po Luki 22, 10)

 • Bijaše meðu farizejima èovjek imenom Nikodem, ugledan Židov. (Evanðelje po Ivanu 3, 1)

 • Kaže mu Nikodem: "Kako se èovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put uæi u utrobu majke svoje i roditi se?" (Evanðelje po Ivanu 3, 4)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina