1. Locuitorii Ierusalímului l-au făcut rege în locul lui pe Ahazía, fiul său cel mai mic; căci ceilalţi fuseseră ucişi de o ceată care a intrat cu arabii în tabără. Ahazía, fiul lui Iorám, a fost rege în Iúda.

2. Ahazía avea patruzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a fost rege un an la Ierusalím. Numele mamei sale era Atalía, fiica lui Omrí.

3. El a umblat pe căile casei lui Aháb, căci mama lui îl sfătuia să facă rău.

4. A făcut ceea ce este rău în ochii Domnului ca şi casa lui Aháb, căci ei erau sfătuitorii lui după moartea tatălui său, spre pierzarea lui.

5. Urmând sfatul lor, a mers la luptă cu Iorám, fiul lui Aháb, regele lui Israél, împotriva lui Hazaél, regele din Arám, la Ramót-Galaád, iar araméii l-au lovit pe Iorám.

6. [Iorám] s-a întors la Izreél să se vindece de rănile pe care i le făcuseră la Ráma când lupta împotriva lui Hazaél, regele lui Arám. Azaría, fiul lui Iorám, regele lui Iúda, a coborât la Izreél să-l vadă pe Iorám, fiul lui Aháb, care era bolnav.

7. A fost de la Dumnezeu ruina lui Ahazía ca el să vină la Iorám. Când a ajuns, a ieşit cu Iorám să meargă la Iehú, fiul lui Nimşí, pe care-l unsese Domnul ca să distrugă casa lui Aháb.

8. Când Iehú făcea judecata asupra casei lui Aháb, le-a găsit pe căpeteniile lui Iúda şi pe fiii fraţilor lui Ahazía care îl slujeau pe Ahazía şi i-a ucis.

9. L-au căutat pe Ahazía şi l-au prins în Samaría, unde se ascunsese. L-au adus la Iehú şi l-au omorât. Apoi l-au îngropat, căci ziceau: „Este fiul lui Iosafát, care l-a căutat pe Domnul din toată inima lui”. Şi nu a mai fost nimeni din casa lui Ahazía care să poată să fie rege.

10. Atalía, mama lui Ahazía, văzând că fiul ei a murit, s-a ridicat şi a nimicit întreaga descendenţă regală a casei lui Iúda.

11. Ioşábeat, fiica regelui, l-a luat pe Ióas, fiul lui Ahazía, şi l-a ascuns pe el dintre fiii regelui care fuseseră ucişi: l-a pus împreună cu doica lui în camera paturilor. Ioşébeat – fiica regelui Iorám, soţia lui Iehoiáda, preotul –, care era sora lui Ahazía, l-a ascuns din faţa Atalíei, care nu l-a ucis.

12. El a stat ascuns cu ele timp de şase ani în casa lui Dumnezeu. Iar Atalía era regină în ţară.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina