7. Valóban semmivé leszünk haragod elõtt, megzavarodunk neheztelésedtõl.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina