Fundar 174 Resultados para: tvoju

  • veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. (Poslanica Hebrejima 10, 9)

  • Veoma se obradovah kada doðoše braæa i posvjedoèiše za tvoju istinu: kako ti živiš po Istini. (Treæa Ivanova poslanica 1, 3)

  • Oni posvjedoèiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro æeš uèiniti ako ih ispratiš Boga dostojno. (Treæa Ivanova poslanica 1, 6)

  • Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci. (Otkrivenje 2, 2)

  • Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina. (Otkrivenje 2, 9)

  • Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost - i tvoja posljednja djela obilatija od prvašnjih. (Otkrivenje 2, 19)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina