Fundar 174 Resultados para: tvoju

 • Odgovori Šimun: "Uèitelju, svu smo se noæ trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju rijeè bacit æu mreže." (Evanðelje po Luki 5, 5)
 • "Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvoèka piliæe pod krila i ne htjedoste! (Evanðelje po Luki 13, 34)

 • A on æe ocu: 'Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. (Evanðelje po Luki 15, 29)

 • Smrskat æe o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neæe ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao èasa svoga pohoðenja." (Evanðelje po Luki 19, 44)

 • Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i rijeè su tvoju saèuvali. (Evanðelje po Ivanu 17, 6)

 • Ja sam im predao tvoju rijeè, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. (Evanðelje po Ivanu 17, 14)

 • I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošæu navješæivati rijeè tvoju! (Djela apostolska 4, 29)
 • Ne vjeruj im! U zasjedi ga èeka više od èetrdeset onih koji se zakleše da neæe jesti ni piti dok ga ne smaknu. Veæ su spremni, samo èekaju tvoju privolu." (Djela apostolska 23, 21)

 • Jer ako Boga blagoslivljaš duhom, kako æe neupuæen reæi "Amen" na tvoju zahvalnicu? Ne zna što govoriš. (Prva poslanica Korinæanima 14, 16)

 • jer èujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima. (Poslanica Filemonu 1, 5)

 • Uzdajuæi se u tvoju poslušnost, napisah ti uvjeren da æeš još više uèiniti, nego te molim. (Poslanica Filemonu 1, 21)

 • Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige piše za mene: "Vršiti, Bože, volju tvoju!" (Poslanica Hebrejima 10, 7)
Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina