Fundar 159 Resultados para: Krista

 • Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. (Druga Petrova poslanica 1, 11)

 • Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva. (Druga Petrova poslanica 1, 16)

 • Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleæu i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga. (Druga Petrova poslanica 2, 20)

 • A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vjeènosti! Amen! (Druga Petrova poslanica 3, 18)

 • Djeèice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. (Prva Ivanova poslanica 2, 1)

 • I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. (Prva Ivanova poslanica 3, 23)

 • Bila s nama milost, milosrðe i mir od Boga Oca i od Sina Oèeva Isusa Krista u istini i ljubavi! (Druga Ivanova poslanica 1, 3)

 • Jer iziðoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist. (Druga Ivanova poslanica 1, 7)

 • Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, èuvanima za Isusa Krista - pozvanima. (Poslanica Jude apostola 1, 1)

 • Jer ušuljali se neki, odavna veæ zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeæu u razuzdanost i nijeèu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 4)

 • A vi, ljubljeni, sjetite se rijeèi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 17)

 • ušèuvajte se u ljubavi Božjoj, išèekujuæi milosrðe Gospodina našega Isusa Krista za vjeèni život. (Poslanica Jude apostola 1, 21)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina