1. Ljubljeni, pišem evo veæ drugu poslanicu. U objema opomenom budim vaš zdrav razbor

2. da se sjetite rijeèi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.

3. Znajte ponajprije ovo: u posljednje æe se dane pojaviti podrugljivi izrugivaèi; povoditi æe se za svojim požudama

4. i pitati: "Što je s obeæanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od poèetka stvorenja."

5. Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju rijeè posta iz vode i po vodi.

6. Na isti naèin ondašnji svijet propade vodom potopljen.

7. A sadašnja nebesa i zemlja istom su rijeèju pohranjena za oganj i èuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.

8. Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuæu godina, a tisuæu godina kao jedan dan.

9. Ne kasni Gospodin ispuniti obeæanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neæe da tko propadne, nego hoæe da svi prispiju k obraæenju.

10. Kao tat æe doæi Dan Gospodnji u koji æe nebesa trijeskom uminuti, poèela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.

11. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi istièete u svetu življenju i pobožnosti

12. išèekujuæi i pospješujuæi dolazak Dana Božjega u koji æe se nebesa, zapaljena, raspasti i poèela, užarena, rastaliti.

13. Ta po obeæanju njegovu išèekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

14. Zato, ljubljeni, dok to išèekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.

15. A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana.

16. Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupuæeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast.

17. Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, èuvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti.

18. A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vjeènosti! Amen!

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina