Löydetty 159 Tulokset: Krista

 • Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. (Druga Petrova poslanica 1, 11)

 • Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva. (Druga Petrova poslanica 1, 16)

 • Doista, pošto su po spoznaji Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista odbjegli od prljavština svijeta, ako se opet u njih upleæu i daju se svladati, ovo im je potonje gore od onoga prvoga. (Druga Petrova poslanica 2, 20)

 • A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vjeènosti! Amen! (Druga Petrova poslanica 3, 18)

 • Djeèice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca - Isusa Krista, Pravednika. (Prva Ivanova poslanica 2, 1)

 • I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. (Prva Ivanova poslanica 3, 23)

 • Bila s nama milost, milosrðe i mir od Boga Oca i od Sina Oèeva Isusa Krista u istini i ljubavi! (Druga Ivanova poslanica 1, 3)

 • Jer iziðoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist. (Druga Ivanova poslanica 1, 7)

 • Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, èuvanima za Isusa Krista - pozvanima. (Poslanica Jude apostola 1, 1)

 • Jer ušuljali se neki, odavna veæ zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeæu u razuzdanost i nijeèu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 4)

 • A vi, ljubljeni, sjetite se rijeèi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. (Poslanica Jude apostola 1, 17)

 • ušèuvajte se u ljubavi Božjoj, išèekujuæi milosrðe Gospodina našega Isusa Krista za vjeèni život. (Poslanica Jude apostola 1, 21)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina