18. Jahve se brine za život èestitih, dovijeka æe trajati baština njihova.

“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina