14. Maè potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem.

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina