13. Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vjeèno, tvoja vladavina za sva pokoljenja. $NUN Vjeran je Jahve u svim rijeèima svojim i svet u svim svojim djelima. $SAMEK

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina