1. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!

2. Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!

3. Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!

4. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!

5. Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego,

6. potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

7. On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmują świat cały.

8. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicę dał dla tysiąca pokoleń.

9. Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi,

10. ustanowił dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako wieczne przymierze,

11. mówiąc: Dam tobie ziemię Kanaan na waszą własność dziedziczną.

12. Kiedy ich było niewielu, nieliczni i obcy w niej,

13. i wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu,

14. nikomu nie pozwolił ich uciskać i z ich powodu karał królów:

15. Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!

16. Potem przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba.

17. Wysłał przed nimi człowieka: Józefa sprzedano jako niewolnika.

18. Kajdanami ścisnęli jego nogi, w żelazo zakuli jego szyję,

19. aż się spełniła jego przepowiednia i słowo Pańskie dało mu świadectwo.

20. Posłał król, by uwolnić go, i władca ludów, aby go wyzwolić.

21. Ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością,

22. by według swej myśli pouczał jego dostojników a jego starszyznę uczył mądrości.

23. Wówczas Izrael wkroczył do Egiptu, Jakub był gościem w kraju Chama.

24. Licznie rozmnożył swój naród, uczynił go mocniejszym od jego wrogów.

25. Ich to serce odmienił, ażeby znienawidzili lud Jego i wobec Jego sług postępowali zdradziecko.

26. Wtedy posłał sługę swojego, Mojżesza, i Aarona, którego sobie wybrał.

27. Oni okazali w Egipcie Jego znaki i cuda w krainie Chama.

28. Zesłał ciemności i nastał mrok, lecz nie przestrzegali słów Jego.

29. W krew zamienił ich wody i pozabijał ich ryby.

30. Od żab się zaroiła ich ziemia, [nawet] w komnatach ich królów.

31. Rzekł, i robactwo się zjawiło, komary w całym ich kraju.

32. Zesłał im grad zamiast deszczu i ogień palący na ich ziemię.

33. Poraził im winorośle i figowce i drzewa połamał w ich kraju.

34. Rzekł, i nadciągnęła szarańcza, niezliczone mnóstwo świerszczy.

35. Pożarły one całą trawę w ich kraju i zjadły płody na ich roli.

36. Pobił wszystkich pierworodnych w ich ziemi, pierwociny całej ich siły.

37. A tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było słabego w Jego pokoleniach.

38. Egipcjanie byli radzi z ich wyjścia, bo lęk ich ogarnął przed nimi.

39. Chmurę rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy.

40. Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba.

41. Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka.

42. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, [danym] Abrahamowi, słudze swojemu.

43. I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela - swoich wybranych.

44. I darował im ziemie narodów, i zawładnęli owocem pracy ludów,

45. by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja.

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina