28. Pământul s-a cutremurat pentru locuitorii lui şi toată casa lui Israél a fost învăluită de ruşine.

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina