Encontrados 250 resultados para: Jákob

 • Jákob vérbeli leszármazottainak a száma, akik vele Egyiptomba átköltöztek, Jákob fiainak feleségei nélkül hatvanhat személyt tett ki. (Teremtés könyve 46, 26)

 • Józsefnek két fia volt, akik Egyiptomban születtek. A Jákob házából való lelkek száma, akik Egyiptomba mentek, hetvenet tett ki. (Teremtés könyve 46, 27)

 • A fáraó így válaszolt Józsefnek: Jákob és fiai Egyiptomba mentek Józsefhez. Amikor a fáraó, Egyiptom királya meghallotta, így szólt Józsefhez: "Apád és testvéreid eljöttek hozzád. (Teremtés könyve 47, 5)

 • Jákob megáldotta a fáraót. A fáraó megkérdezte Jákobot: "Mennyi az éveid száma?" (Teremtés könyve 47, 8)

 • Jákob így válaszolt a fáraónak: "Vándorlásom évei 130-at tesznek ki. Számra nem sok, de életem tele volt szenvedéssel. Nem érik el atyáim életkorát, vándorlásuk éveit." (Teremtés könyve 47, 9)

 • Jákob megáldotta a fáraót és eltávozott a fáraó színe elõl. (Teremtés könyve 47, 10)

 • Jákob még 17 évig élt Egyiptom földjén. Jákob életkora 147 évet tett ki. (Teremtés könyve 47, 28)

 • Õ így válaszolt: "Szavaid szerint fogok eljárni" "Esküdj meg!" - mondta, mire õ megesküdött. Jákob pedig meghajolt az ágy feje irányában. (Teremtés könyve 47, 31)

 • Jákob ezt mondta Józsefnek: "A mindenható Isten megjelent nekem Luszban, Kánaán földjén. (Teremtés könyve 48, 3)

 • Jákob azután hívta fiait és így szólt: "Gyûljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli idõkben rátok vár. (Teremtés könyve 49, 1)

 • Gyûljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat! (Teremtés könyve 49, 2)

 • De egy erõs széttörte íjukat. Jákob erõsének keze, Izrael sziklájának neve szétzúzta karjuk inait, (Teremtés könyve 49, 24)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina