Talált 250 Eredmények: Jákob

 • Jákob vérbeli leszármazottainak a száma, akik vele Egyiptomba átköltöztek, Jákob fiainak feleségei nélkül hatvanhat személyt tett ki. (Teremtés könyve 46, 26)

 • Józsefnek két fia volt, akik Egyiptomban születtek. A Jákob házából való lelkek száma, akik Egyiptomba mentek, hetvenet tett ki. (Teremtés könyve 46, 27)

 • A fáraó így válaszolt Józsefnek: Jákob és fiai Egyiptomba mentek Józsefhez. Amikor a fáraó, Egyiptom királya meghallotta, így szólt Józsefhez: "Apád és testvéreid eljöttek hozzád. (Teremtés könyve 47, 5)

 • Jákob megáldotta a fáraót. A fáraó megkérdezte Jákobot: "Mennyi az éveid száma?" (Teremtés könyve 47, 8)

 • Jákob így válaszolt a fáraónak: "Vándorlásom évei 130-at tesznek ki. Számra nem sok, de életem tele volt szenvedéssel. Nem érik el atyáim életkorát, vándorlásuk éveit." (Teremtés könyve 47, 9)

 • Jákob megáldotta a fáraót és eltávozott a fáraó színe elõl. (Teremtés könyve 47, 10)

 • Jákob még 17 évig élt Egyiptom földjén. Jákob életkora 147 évet tett ki. (Teremtés könyve 47, 28)

 • Õ így válaszolt: "Szavaid szerint fogok eljárni" "Esküdj meg!" - mondta, mire õ megesküdött. Jákob pedig meghajolt az ágy feje irányában. (Teremtés könyve 47, 31)

 • Jákob ezt mondta Józsefnek: "A mindenható Isten megjelent nekem Luszban, Kánaán földjén. (Teremtés könyve 48, 3)

 • Jákob azután hívta fiait és így szólt: "Gyûljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli idõkben rátok vár. (Teremtés könyve 49, 1)

 • Gyûljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat! (Teremtés könyve 49, 2)

 • De egy erõs széttörte íjukat. Jákob erõsének keze, Izrael sziklájának neve szétzúzta karjuk inait, (Teremtés könyve 49, 24)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina