Encontrados 250 resultados para: Jákob

 • Jákob elérkezett apjához, Izsákhoz, Mamrébe, Karját-Arbába, azaz Hebronba, ahol Ábrahám és Izsák jövevényként laktak. (Teremtés könyve 35, 27)

 • Izsák öreg korában, az életet megelégelve költözött el. Fiai, Ézsau és Jákob eltemették. (Teremtés könyve 35, 29)

 • Jákob azon a földön lakott, amelyen atyja mint jövevény tartózkodott Kánaán földjén. (Teremtés könyve 37, 1)

 • Jákob családjának története a következõ: amikor József tizenhét esztendõs volt, bátyjaival együtt a juhokat õrizte. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Szilpának fiai mellé osztották be. József közölte apjával, ami rosszat azokról mondtak. (Teremtés könyve 37, 2)

 • Jákob hallotta, hogy Egyiptomban van gabona, ezért így szólt fiaihoz: "Mit késlekedtek még? (Teremtés könyve 42, 1)

 • Benjamint azonban, József öccsét, Jákob nem küldte el bátyjaival, mert - úgymond - valami szerencsétlenség érhetné. (Teremtés könyve 42, 4)

 • Atyjuk, Jákob így szólt hozzájuk: "Megfosztotok gyermekeimtõl: József nincs többé, Simeon nincs többé, és most Benjamint is el akarjátok venni. Ránk kellett törnie mindezeknek." (Teremtés könyve 42, 36)

 • Isten éjjeli látomásban így szólt Izraelhez: "Jákob, Jákob!" Õ felelt: "Itt vagyok!" (Teremtés könyve 46, 2)

 • Ezután Jákob elindult Beersebából. Izrael fiai föltették atyjukat, Jákobot, gyermekeiket és feleségeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvitesse õket. (Teremtés könyve 46, 5)

 • Magukkal vitték nyájaikat és vagyonukat is, amit Kánaán földjén szereztek. Így értek Egyiptomba: Jákob és vele együtt egész nemzetsége. (Teremtés könyve 46, 6)

 • Izrael fiainak, akik Egyiptomba mentek, ezek a nevei: Jákob és fiai: az elsõszülött Ruben. (Teremtés könyve 46, 8)

 • Ráchelnek, Jákob feleségének fiai voltak: József és Benjamin. (Teremtés könyve 46, 19)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina