Encontrados 250 resultados para: Jákob

  • Ott volt Jákob kútja. Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál. A hatodik óra felé járt az idõ. (János evangéliuma 4, 6)

  • Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebbõl ivott a fiaival és állataival együtt?" (János evangéliuma 4, 12)

  • Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megdicsõítette a Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus elõtt, noha õ úgy határozott, hogy szabadon bocsátja. (Apostolok Cselekedetei 3, 13)

  • Aztán adta neki a körülmetélés szövetségét. Így született neki Izsák, és a nyolcadik nap körül is metélte. Ugyanígy Izsák is Jákobot, Jákob meg a tizenkét pátriárkát. (Apostolok Cselekedetei 7, 8)

  • Amikor Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona, akkor elküldte elõször atyáinkat. (Apostolok Cselekedetei 7, 12)

  • Jákob így Egyiptomba költözött, ott is halt meg, s atyáink szintén. (Apostolok Cselekedetei 7, 15)

  • Én vagyok atyáid Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Mózes megrémült és nem mert odanézni. (Apostolok Cselekedetei 7, 32)

  • Õ kegyelmet talált Istennél, s könyörgött, hadd építhessen hajlékot Jákob Istenének. (Apostolok Cselekedetei 7, 46)

  • akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát. (Rómaiaknak írt levél 11, 26)

  • Hittel áldotta meg a haldokló Jákob József két fiát, miközben botjának fejére támaszkodva imádkozott. (Zsidóknak írt levél 11, 21)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina