Encontrados 250 resultados para: Jákob

 • Tanúsíts hûséget Jákob iránt, irgalmat Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak õsidõktõl fogva. (Mikeás könyve 7, 20)

 • Helyreállítja az Úr Jákob szõlõskertjét, és Izrael szõlõskertjét. A fosztogatók teljesen kifosztották, letördelték a vesszõket. (Náhum könyve 2, 3)

 • Azt az embert, aki így járt el, irtsa ki az Úr Jákob sátrai közül, és azok közül, akik áldozatot hoznak a Seregek Urának. (Malakiás könyve 2, 12)

 • Bizony, én, az Úr sose változom: ezért nem ér el a végzet titeket, Jákob fiai. (Malakiás könyve 3, 6)

 • Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. (Máté evangéliuma 1, 2)

 • Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte. (Máté evangéliuma 1, 16)

 • Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletrõl és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, (Máté evangéliuma 8, 11)

 • Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a halottak Istene, hanem az élõké." (Máté evangéliuma 22, 32)

 • Nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokorról szóló részben, mit mondott Isten a halottak feltámadásáról? Én, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene vagyok! (Márk evangéliuma 12, 26)

 • és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége." (Lukács evangéliuma 1, 33)

 • Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. (Lukács evangéliuma 20, 37)

 • Odaért Szamaria egyik városához, Szikarhoz, ez annak a földnek a közelében volt, amelyet Jákob fiának, Józsefnek adott. (János evangéliuma 4, 5)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina