1. (16) Fiii lui Lévi: Gherşóm, Chehát şi Merári.

2. (17) Acestea sunt numele fiilor lui Gherşóm: Libní şi Şiméi.

3. (18) Fiii lui Chehát: Amrám, Iţehár, Hebrón şi Uziél.

4. (19) Fiii lui Merári: Mahlí şi Muşí. Acestea sunt familiile lui Lévi, după părinţii lor.

5. (20) Din Gherşóm: Libní, fiul său; Iáhat, fiul său; Zíma, fiul său;

6. (21) Ióah, fiul său; Ído, fiul său; Zérah, fiul său; Ieatrai, fiul său.

7. (22) Fiii lui Chehát: Aminadáb, fiul său; Córe, fiul său; Asír, fiul său;

8. (23) Elcaná, fiul său; Ebiasáf, fiul său; Asír, fiul său;

9. (24) Táhat, fiul său; Uriél, fiul său; Uzía, fiul său; Saul, fiul său.

10. (25) Fiii lui Elcaná: Amásai şi Ahimót;

11. (26) Elcaná; fiii lui Elcaná: Ţofai, fiul său; Nahát, fiul său;

12. (27) Elíab, fiul său; Ierohám, fiul său; Elcaná, fiul său.

13. (28) Fiii lui Samuél, întâiul născut, Vaşni şi Abía.

14. (29) Fiii lui Merári: Mahlí; Libní, fiul său; Şiméi, fiul său; Uzá, fiul său;

15. (30) Şiméa, fiul său; Haghía, fiul său; Asaía, fiul său.

16. (31) Aceştia sunt cei pe care i-a pus Davíd peste slujirea cântării în templul Domnului după aşezarea arcei.

17. (32) Ei slujeau înaintea sanctuarului cortului întâlnirii până când Solomón a construit templul Domnului la Ierusalím. Ei stăteau după regula slujirii lor.

18. (33) Aceştia sunt cei care stăteau şi fiii lor, dintre fiii lui Chehát: Hemán, cântăreţul, fiul lui Ioél, fiul lui Samuél,

19. (34) fiul lui Elcaná, fiul lui Ierohám, fiul lui Eliél, fiul lui Tóah,

20. (35) fiul lui Ţuf, fiul lui Elcaná, fiul lui Mahát, fiul lui Amásai,

21. (36) fiul lui Elcaná, fiul lui Ioél, fiul lui Azaría, fiul lui Sofonía,

22. (37) fiul lui Táhat, fiul lui Asír, fiul lui Ebiasáf, fiul lui Córe,

23. (38) fiul lui Iţehár, fiul lui Chehát, fiul lui Lévi, fiul lui Israél.

24. (39) Fratele său, Asáf, stătea la dreapta lui; Asáf, fiul lui Berechía, fiul lui Şiméa,

25. (40) fiul lui Mihaél, fiul lui Baaséia, fiul lui Malchía,

26. (41) fiul lui Etní, fiul lui Zérah, fiul lui Adáia,

27. (42) fiul lui Etán, fiul lui Zíma, fiul lui Şiméi,

28. (43) fiul lui Iáhat, fiul lui Gherşóm, fiul lui Lévi.

29. (44) Fiii lui Merári, fraţii lor, la stânga: Etán, fiul lui Chişí, fiul lui Abdí, fiul lui Malúc,

30. (45) fiul lui Haşabía, fiul lui Amasía, fiul lui Hilchía,

31. (46) fiul lui Amţí, fiul lui Baní, fiul lui Şémer,

32. (47) fiul lui Mahlí, fiul lui Muşí, fiul lui Merári, fiul lui Lévi.

33. (48) Fraţii lor, levíţii, au fost daţi pentru toată slujirea sanctuarului de la templul lui Dumnezeu.

34. (49) Áaron şi fiii săi ardeau tămâia pe altarul arderilor de tot şi pe altarul tămâierii pentru toată slujirea din Sfânta Sfintelor şi pentru purificarea Israélului, conform cu tot ceea ce a poruncit Moise, slujitorul lui Dumnezeu.

35. (50) Aceştia sunt fiii lui Áaron: Eleazár, fiul său; Pinhás, fiul său; Abişúa, fiul său;

36. (51) Búchi, fiul său; Uzí, fiul său; Zerahía, fiul său;

37. (52) Meraiót, fiul său; Amária, fiul său; Ahitúb, fiul său;

38. (53) Sadóc, fiul său; Ahimáaţ, fiul său.

39. (54) Acestea sunt locuinţele lor, după aşezarea lor în teritoriile lor: fiilor lui Áaron din familia celor din Chehát, căci lor le-au căzut sorţii,

40. (55) li s-a dat Hebrónul, în ţinutul lui Iúda, şi păşunile dimprejurul lui,

41. (56) dar câmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Cáleb, fiul lui Iefúne.

42. (57) Fiilor lui Áaron li s-au dat cetăţile de scăpare Hebrón, Libná şi păşunile ei, Iatir, Eştemóa şi păşunile ei,

43. (58) Hilez şi păşunile sale, Debír şi păşunile sale,

44. (59) Aşán şi păşunile sale, Bet-Şémeş şi păşunile sale.

45. (60) Din tribul lui Beniamín: Ghéba şi păşunile sale, Alémet şi păşunile sale, Anatót şi păşunile sale. Toate cetăţile lor erau treisprezece, după familiile lor.

46. (61) Celorlalţi fii ai lui Chehát li [s-au dat] prin sorţi zece cetăţi din familiile tribului, din jumătatea tribului – jumătatea tribului lui Manáse.

47. (62) Fiilor lui Gherşóm, după familiile lor, [li s-au dat] treisprezece cetăţi din tribul lui Isahár, din tribul lui Aşér, din tribul lui Neftáli şi din tribul lui Manáse, în Basán.

48. (63) Fiilor lui Merári, după familiile lor, [li s-au dat] prin sorţi douăsprezece cetăţi din tribul lui Rubén, din tribul lui Gad şi din tribul lui Zabulón.

49. (64) Fiii lui Israél au dat levíţilor cetăţile şi păşunile lor.

50. (65) Au dat prin sorţi, din tribul fiilor lui Iúda, din tribul fiilor lui Simeón şi din tribul fiilor lui Beniamín, aceste cetăţi care au fost numite pe nume.

51. (66) Unele familii dintre fiii lui Chehát au avut prin sorţi cetăţi din tribul lui Efraím.

52. (67) Li s-au dat cetăţi de scăpare [cetăţile] Síhem şi păşunile sale, în muntele Efraím, Ghézer şi păşunile sale,

53. (68) Iocmeám şi păşunile sale, Bet-Horón şi păşunile sale,

54. (69) Aialón şi păşunile sale şi Gat-Rimón şi păşunile sale.

55. (70) Din jumătatea tribului lui Manáse: Anér şi păşunile sale şi Bileam şi păşunile sale pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehát.

56. (71) Fiilor lui Gherşóm [le-au] dat: din familia jumătăţii tribului lui Manáse, Gólan, în Basán, şi păşunile sale şi Aştarót şi păşunile sale;

57. (72) Din tribul lui Isahár: Chédeş şi păşunile sale, Dobrat şi păşunile sale,

58. (73) Ramót şi păşunile sale şi Aném şi păşunile sale;

59. (74) din tribul lui Aşér, Maşál şi păşunile sale, Abdón şi păşunile sale,

60. (75) Hucóc şi păşunile sale şi Rehób şi păşunile sale.

61. (76) Din tribul lui Neftáli, Chédeş din Galiléea şi păşunile sale, Hamón şi păşunile sale şi Chiriatáim şi păşunile sale.

62. (77) Celorlalţi fii ai lui Merári [le-au dat] din tribul lui Zabulón: Rimóno şi păşunile sale şi Tabor şi păşunile sale.

63. (78) Dincolo de Iordán, în faţă cu Ierihón, la răsărit de Iordán, din tribul lui Rubén [au dat] Béţer, în pustiu, şi păşunile sale, Iahţá şi păşunile sale,

64. (79) Chedemót şi păşunile sale şi Mefáat şi păşunile sale.

65. (80) Din tribul lui Gad, Ramót din Galaád şi păşunile sale, Mahanáim şi păşunile sale,

66. (81) Heşbón şi păşunile sale şi Iaezér şi păşunile sale.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina