1. Aceştia sunt fiii lui Davíd care i s-au născut la Hebrón: întâiul născut, Amnón, din Ahinóam, cea din Izreél; al doilea, Daniél, din Abigáil, cea din Carmél;

2. al treilea, Absalóm, fiul lui Maáca, fiica lui Talmái, regele din Gheşúr; al patrulea, Adonía, fiul lui Haghít;

3. al cincilea, Şefatía din Abitál; al şaselea, Itreám din Eglá, soţia lui.

4. Şase i s-au născut la Hebrón. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalím a domnit treizeci şi trei de ani.

5. Aceştia i s-au născut la Ierusalím: Şiméa, Şobáb, Natán şi Solomón: patru din Bat-Şúa, fiica lui Amiél;

6. Ibhár, Elişáma, Elifélet,

7. Nogá, Néfeg, Iafía,

8. Elişáma, Eliadá şi Elifélet: nouă.

9. Aceştia sunt toţi fiii lui Davíd, în afară de fiii concubinelor. Támar era sora lor.

10. Fiul lui Solomón: Roboám. Abía, fiul său; Asá, fiul său; Iosafát, fiul său;

11. Iorám, fiul său; Ahazía, fiul său; Ióas, fiul său;

12. Amasía, fiul său; Azaría, fiul său; Iotám, fiul său;

13. Aház, fiul său; Ezechía, fiul său; Manáse, fiul său;

14. Amón, fiul său; Iosía, fiul său.

15. Fiii lui Iosía: întâiul născut, Iohanán; al doilea, Ioiachím; al treilea, Sedecía; al patrulea, Şalúm.

16. Fiii lui Ioiachím: Iehonía, fiul său; Sedecía, fiul său.

17. Fiii lui Iehonía: Asír; Şealtiél, fiul său;

18. Malchíram, Pedáia, Şenaţár, Iecamía, Hoşamá şi Nedabía.

19. Fiii lui Pedáia: Zorobabél şi Şiméi. Fiii lui Zorobabél: Meşulám şi Hananía; Şelomít, sora lor;

20. şi Haşúba, Ohél, Berechía, Hasadía, Iuşáb-Hésed: cinci.

21. Fiii lui Hananía: Pelatía şi Isaía; fiii lui Refáia, fiii lui Arnán, fiii lui Obadía, fiii lui Şecanía.

22. Fiul lui Şecanía: Şemáia. Fiii lui Şemáia: Hatúş, Igheál, Baríah, Nearía şi Şafát: şase.

23. Fiii lui Nearía: Elioenái, Ezechía şi Azricám: trei.

24. Fiii lui Elioenái: Hodavía, Eliaşíb, Peláia, Acúb, Iohanán, Deláia şi Ananí: şapte.

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina