Znaleziono 129 Wyniki dla: Jakov

 • Jakov pobježe u kraj aramski, za ženu služaše Izrael, za ženu jednu stada èuvaše. (Hošea 12, 13)

 • Kad izjedoše sav zemaljski usjev, rekoh: "Jahve Gospode, oprosti, molim te! Kako æe Jakov preživjeti onako malen?" (Amos 7, 2)

 • A ja æu: "Stani, Jahve Gospode, molim te! Kako æe Jakov preživjeti onako malen?" (Amos 7, 5)

 • Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braæa. (Evanðelje po Mateju 1, 2)

 • Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. (Evanðelje po Mateju 1, 15)

 • A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov; (Evanðelje po Mateju 10, 2)

 • Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; (Evanðelje po Mateju 10, 3)

 • Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braæa Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? (Evanðelje po Mateju 13, 55)

 • I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreæi mu: "Uèitelju, htjeli bismo da nam uèiniš što te zaištemo." (Evanðelje po Marku 10, 35)

 • Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio suèelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija: (Evanðelje po Marku 13, 3)

 • a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reèe Šimunu: "Ne boj se! Odsada æeš loviti ljude!" (Evanðelje po Luki 5, 10)

 • Kada to vidješe uèenici Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, hoæeš li da kažemo neka oganj siðe s neba i uništi ih?" (Evanðelje po Luki 9, 54)


“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina