Znaleziono 129 Wyniki dla: Jakov

 • Tako je i ovce Jakov bio izluèio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima što su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije miješao s Labanovim stadima. (Knjiga Postanka 30, 40)

 • Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio pruæe u korita, baš pred oèi živine, tako da se pari pred pruæem. (Knjiga Postanka 30, 41)

 • Uto Jakov dozna kako Labanovi sinovi govore: "Sve dobro našega oca uze Jakov; i od onoga što bi moralo pripasti našem ocu namaknuo je sve ono bogatstvo." (Knjiga Postanka 31, 1)

 • A opazi Jakov i na Labanovu licu da se on ne drži prema njemu kao prije. (Knjiga Postanka 31, 2)

 • Jakov onda pozove Rahelu i Leu u polje, k svome stadu, (Knjiga Postanka 31, 4)

 • Nato Jakov naprti na deve svoju djecu i svoje žene; (Knjiga Postanka 31, 17)

 • Jakov zavara Aramejca Labana tako da nije ni slutio da æe bježati. (Knjiga Postanka 31, 20)

 • Treæeg dana obavijeste Labana da je Jakov pobjegao. (Knjiga Postanka 31, 22)

 • Uto Laban stigne Jakova. Jakov bijaše postavio svoj šator na Glavici, a Laban se utabori na brdu Gileadu. (Knjiga Postanka 31, 25)

 • Jakov odgovori Labanu: "Strepio sam od pomisli da bi mi mogao silom oteti svoje kæeri. (Knjiga Postanka 31, 31)

 • A kumire svoje u koga naðeš, onaj neka pogine! Ovdje pred našom braæom kaži što je tvoga pri meni i nosi!" Jakov nije znao da ih je Rahela prisvojila. (Knjiga Postanka 31, 32)

 • Sad se Jakov ražesti i zaðe u prepirku s Labanom. Otvoreno Jakov reèe Labanu: "Kakvo je moje zlodjelo, koja li je moja krivnja da me progoniš? (Knjiga Postanka 31, 36)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina