Znaleziono 129 Wyniki dla: Jakov

 • Potom Rebeka reèe Izaku: "Moj mi je život dosadio zbog ovih žena Hetitkinja. Ako se i Jakov oženi kojom kao što su ove uroðenice, Hetitkinjom, što æe mi onda život!" (Knjiga Postanka 27, 46)

 • i da je Jakov poslušao svoga oca i svoju majku te otišao u Padan Aram, (Knjiga Postanka 28, 7)

 • Jakov ostavi Beer Šebu i zaputi se u Haran. (Knjiga Postanka 28, 10)

 • Jakov se probudi od sna te reèe: "Zaista se Jahve nalazi na ovome mjestu, ali ja nisam znao!" (Knjiga Postanka 28, 16)

 • Rano ujutro Jakov uzme onaj kamen što ga bijaše stavio pod glavu, uspravi ga kao stup i po vrhu mu izlije ulja. (Knjiga Postanka 28, 18)

 • Jakov nastavi put i doðe u zemlju istoènu. (Knjiga Postanka 29, 1)

 • "Odakle ste, braæo moja?" - zapita ih Jakov. "Iz Harana", odgovore. (Knjiga Postanka 29, 4)

 • Kako Jakov ugleda Rahelu, kæer Labana, brata svoje majke, sa stadom svoga ujaka Labana, Jakov se primaèe i odvali kamen s otvora studenca te napoji stado svoga ujaka Labana. (Knjiga Postanka 29, 10)

 • Zatim Jakov poljubi Rahelu, a onda briznu u plaè. (Knjiga Postanka 29, 11)

 • Potom Jakov kaza Raheli da je on sestriæ njezina oca, sin Rebekin. Nato ona otrèa i obavijesti oca. (Knjiga Postanka 29, 12)

 • A onda Laban reèe. "Zbilja si ti moja kost i moje meso!" Pošto je Jakov proboravio s Labanom mjesec dana, (Knjiga Postanka 29, 14)

 • Kako je Jakov volio Rahelu, reèe: "Služit æu ti sedam godina za tvoju mlaðu kæer Rahelu." (Knjiga Postanka 29, 18)


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina