1. Salomonova Pjesma nad pjesmama

2. Poljubi me poljupcem usta svojih, ljubav je tvoja slaða od vina.

3. Miris najboljih mirodija, ulje razlito ime je tvoje, zato te ljube djevojke.

4. Povuci me za sobom, bježimo! Kralj me uveo u odaje svoje. Igrat æemo se i radovati zbog tebe, slavit æemo ljubav tvoju više nego vino. Pravo je da te ljube.

5. Crna sam ali lijepa, kæeri jeruzalemske, kao šatori kedarski, kao zavjese Salomonove.

6. Ne gledajte što sam garava, to me sunce opalilo. Sinovi majke moje rasrdili se na mene, postavili me da èuvam vinograde; a svog vinograda, koji je u meni, nisam èuvala.

7. Reci mi, ti koga ljubi duša moja, gdje paseš, gdje se u podne odmaraš, da ne lutam, tražeæi te, oko stada tvojih drugova.

8. Ako ne znaš, o najljepša meðu ženama, izaði i slijedi tragove stada i pasi kozliæe svoje oko pastirskih koliba.

9. Usporedio bih te s konjima pod kolima faraonovim, o prijateljice moja.

10. Lijepi su obrazi tvoji meðu naušnicama, vrat tvoj pod ogrlicama.

11. Uèinit æemo za tebe zlatne naušnice s privjescima srebrnim.

12. - Dok se kralj odmara na svojim dušecima, (tada) nard moj miriše.

13. Dragi mi je moj struèak smirne što mi meðu grudima poèiva.

14. Dragi mi je moj grozd ciprov u vinogradima engedskim.

15. - Gle, kako si lijepa, prijateljice moja, gle, kako si lijepa, imaš oèi kao golubica.

16. - Gle, kako si lijep, dragi moj, gle, kako si mio. Zelenilo je postelja naša.

17. - Grede kuæa naših cedri su, a natkrovlje èempresi.


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina