9. Kad je èuo hamatski kralj Tou da je David porazio svu vojsku Hadadezera, sopskoga kralja,
“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina