2. I reèe Saraja Abramu: "Vidiš, Jahve me uèinio nerotkinjom. Hajde k mojoj sluškinji, možda æu imati djece." Abram posluša rijeè Sarajinu.

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina