1. Prezbiterul, către aleasa Doamnă şi copiii ei, pe care eu îi iubesc în adevăr, dar nu numai eu, ci şi toţi cei care au cunoscut adevărul,

2. datorită adevărului care rămâne în noi şi va fi cu noi în veci.

3. Cu voi să fie harul, îndurarea şi pacea de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Cristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi iubire!

4. M-am bucurat mult că am aflat printre copiii tăi pe unii care umblă în adevăr, aşa cum am primit poruncă de la Tatăl.

5. Şi acum, Doamnă, te rog – nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci pe aceea pe care o aveam de la început – să ne iubim unii pe alţii!

6. Iar iubirea aceasta este: să trăim după legile lui! Aceasta este porunca: aşa cum aţi auzit de la început, să trăiţi în ea!

7. Mulţi înşelători, care nu-l mărturisesc pe Isus Cristos, venit în trup, au apărut în lume; acesta este înşelătorul şi Anticrístul.

8. Aveţi grijă de voi înşivă, ca să nu pierdeţi ceea ce aţi lucrat, ci să primiţi întreaga răsplată!

9. Oricine trece peste [acestea] şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos nu-l are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătură îi are şi pe Tatăl şi pe Fiul.

10. Dacă vine cineva la voi şi nu aduce această învăţătură, să nu-l primiţi în casă şi să nu-l salutaţi,

11. pentru că cine îl salută se face părtaş la faptele lui rele!

12. Multe aş vrea să vă scriu, dar nu am voit să o fac cu hârtie şi cerneală, însă sper să vin la voi şi să vă vorbesc direct, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.

13. Te salută copiii surorii tale alese.


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina