1. Toată înţelepciunea este de la Domnul şi cu el este în veci.

2. Nisipul mărilor, picăturile ploii şi zilele veşniciei, cine le va număra?

3. Înălţimea cerului şi lărgimea pământului, abisul şi înţelepciunea, cine le va cerceta?

4. Înainte de toate a fost creată înţelepciunea şi înţelegerea priceperii este din veşnicie.

5. Izvorul înţelepciunii este cuvântul lui Dumnezeu în înălţimi şi căile ei sunt porunci veşnice.

6. Rădăcina înţelepciunii cui i-a fost revelată? şi subtilităţile ei cine le-a cunoscut?

7. Cunoaşterea înţelepciunii cui i-a fost revelată? Şi marea sa experienţă cine a înţeles-o?

8. Unul este cel înţelept, foarte de temut, aşezat pe tronul său.

9. Domnul însuşi a creat-o, a văzut-o şi a măsurat-o şi a revărsat-o peste toate lucrările sale,

10. la orice făptură, după dărnicia lui, a dăruit-o celor care îl iubesc. Iubirea lui Dumnezeu este înţelepciune glorioasă; celor care văd o împarte pentru ca să o privească.

11. Teama de Domnul este glorie şi mândrie, şi bucurie şi coroană de veselie.

12. Teama de Domnul va înveseli inima, va da bucurie, veselie şi lungime a zilelor. Teama de Domnul este dar de la Domnul şi conduce pe căile iubirii.

13. Celui care se teme de Domnul îi va fi bine în cele din urmă şi va fi binecuvântat în ziua sfârşitului său.

14. Începutul înţelepciunii este să te temi de Domnul şi la cei credincioşi, a fost creată în sânul mamei pentru ei.

15. Cu oamenii, el şi-a făcut cuib, temelie veşnică, şi cu descendenţa lor ea va fi fidelă.

16. Plinătatea înţelepciunii este să te temi de Domnul şi ea îi îmbată cu roadele sale.

17. Toată casa lor o va umple de ceea ce doresc şi hambarele, de roadele ei.

18. Coroana înţelepciunii este să te temi de Domnul, ea face să înflorească pacea şi sănătatea deplină. Amândouă sunt daruri ale lui Dumnezeu spre pace, dar mândria se extinde pentru cei care-l iubesc.

19. El a văzut-o şi a măsurat-o, a revărsat ştiinţa şi cunoaşterea înţelegerii şi a înălţat gloria celor care o stăpânesc.

20. Rădăcina înţelepciunii este să te temi de Domnul şi ramurile ei, lungime de zile.

21. Teama de Domnul îndepărtează păcatele şi cel care rămâne cu ea va face să se întoarcă toată mânia.

22. Furia nedreaptă nu va putea să îndreptăţească. Înclinarea furiei sale va fi pentru el cădere.

23. Cel îndelung răbdător va suporta până la timpul potrivit, mai târziu i se va reda bucuria.

24. Îşi va ascunde cuvintele până la timpul potrivit şi buzele multora vor povesti despre inteligenţa lui.

25. Printre comorile înţelepciunii sunt parabole ale ştiinţei, dar pietatea, pentru cel păcătos, este abominábilă.

26. Dacă doreşti înţelepciunea, păzeşte poruncile şi Domnul ţi-o va dărui!

27. Înţelepciune şi învăţătură este teama de Domnul, iar plăcerea [Domnului] este credinţa şi blândeţea.

28. Nu fi neascultător faţă de teama de Domnul şi nu te apropia de ea cu inimă prefăcută!

29. Nu fi ipocrit printre gurile oamenilor şi fii atent la buzele tale!

30. Nu te înălţa, ca să nu cazi, şi să-ţi aduci în sufletul tău necinstirea; Domnul va descoperi cele ascunse ale tale şi în mijlocul adunării te va doborî, pentru că nu te-ai apropiat de teama de Domnul şi inima ta este plină de înşelăciune.


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina