1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.

2. Acesta era la început la Dumnezeu.

3. Toate au luat fiinţă prin el şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există.

4. În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,

5. iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o.

6. A fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.

7. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.

8. Nu era el lumina, ci [a venit] să dea mărturie despre lumină.

9. [Cuvântul] era lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om.

10. Era în lume şi lumea a luat fiinţă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut.

11. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit.

12. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu,

13. care nu din sânge, nici din voinţa trupului, nici din voinţa bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut.

14. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

15. Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat, zicând: „Acesta era cel despre care v-am spus: Cel care vine după mine a fost înaintea mea pentru că era mai înainte de mine”.

16. Căci noi toţi am primit din plinătatea lui har după har.

17. Pentru că Legea a fost dată prin Moise, harul şi adevărul au fost prin Isus Cristos.

18. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui, el l-a revelat.

19. (Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,15-17) Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalím unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?”.

20. Iar el a mărturisit, şi nu a negat. A mărturisit: „Nu sunt eu Cristos!”.

21. L‑au întrebat: „Atunci cine? Eşti tu Ilíe?”. El a răspuns: „Nu sunt!”. „Eşti tu Profetul?”. A răspuns: „Nu!”.

22. Aşadar, i-au zis: „Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?”.

23. El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi calea Domnului», după cum a spus Isaía profetul!”.

24. Iar cei trimişi erau dintre farisei.

25. L-au întrebat şi i-au zis: „Aşadar, de ce botezi dacă tu nu eşti nici Cristos, nici Ilíe, nici Profetul?”.

26. Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi,

27. care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”.

28. Acestea s‑au petrecut în Betánia, dincolo de Iordán, unde boteza Ioan.

29. A doua zi, [Ioan] l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

30. Acesta este cel despre care am spus: «După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine».

31. Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu apă, ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israél”.

32. Ioan a dat mărturie, spunând: „Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a rămas deasupra lui.

33. Eu nu-l cunoşteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt».

34. Eu am văzut şi am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

35. În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi.

36. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!”.

37. Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus.

38. Isus, întorcându-se şi văzându-i că îl urmează, le‑a zis: „Ce căutaţi?”. Ei i-au spus: „Rabbí – ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule!» – unde locuieşti?”.

39. El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!”. Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea.

40. Unul dintre cei doi care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră [pe Isus] era Andrei, fratele lui Símon Petru.

41. Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său, Símon, şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia! – care, tradus, înseamnă «Cristos»” –

42. şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i‑a zis: „Tu eşti Símon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chéfa» – care înseamnă «Petru»”.

43. A doua zi, voia să plece în Galiléea şi l-a găsit pe Fílip. Isus i‑a zis: „Urmează-mă!”.

44. Fílip era din Betsáida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.

45. Fílip l-a întâlnit pe Natanaél şi i-a zis: „L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi Profeţii, pe Isus, fiul lui Iosíf din Nazarét”.

46. Dar Natanaél i-a zis: „Poate fi ceva bun din Nazarét?”. Fílip i-a zis: „Vino şi vezi!”.

47. Isus l-a văzut pe Natanaél venind la el şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelít în care nu este viclenie!”.

48. Natanaél i-a zis: „De unde mă cunoşti?”. Isus i-a răspuns şi i‑a zis: „Înainte de a te fi chemat Fílip, te-am văzut stând sub smochin”.

49. Natanaél i-a răspuns: „Rabbí, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israél”.

50. Isus a răspuns şi i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”.

51. Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului”.


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina