1. Moáb s-a revoltat împotriva lui Israél după moartea lui Aháb.

2. Ahazía a căzut printre gratiile camerei sale de sus pe care o avea în Samaría şi s-a îmbolnăvit. A trimis mesageri, zicându-le: „Mergeţi şi consultaţi-l pe Báal-Zebúb, zeul din Ecrón, dacă mă voi face sănătos de boala aceasta!”.

3. Dar îngerul Domnului i-a zis lui Ilíe, cel din Tíşbe: „Ridică-te şi urcă în faţa mesagerilor regelui din Samaría şi spune-le: «Oare nu este Dumnezeu în Israél că mergeţi să îl consultaţi pe Báal-Zebúb, zeul din Ecrón?

4. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ‹Nu vei coborî din patul în care te-ai aşezat, ci vei muri!› »”. Apoi Ilíe a plecat.

5. Mesagerii s-au întors [la Ahazía], iar el le-a zis: „Pentru ce v-aţi întors?”.

6. Ei i-au răspuns: „Un om a urcat în faţa noastră şi ne-a zis: «Mergeţi şi întoarceţi-vă la regele care v-a trimis şi spuneţi-i: ‹Aşa vorbeşte Domnul: ‘Oare nu este Dumnezeu în Israél că tu trimiţi să îl consulţi pe Báal-Zebúb, zeul din Ecrón? De aceea nu vei coborî din patul în care ai urcat, ci vei muri’› »”.

7. [Ahazía] le-a zis: „Ce înfăţişare avea omul acela care a urcat în faţa voastră şi v-a spus aceste cuvinte?”.

8. Ei i-au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o haină din păr şi încins cu o curea la mijloc”. [Ahazía] a zis: „Este Ilíe, cel din Tíşbe!”.

9. A trimis la el o căpetenie de cincizeci cu cei cincizeci ai lui. Au urcat la el şi, iată, el locuia pe vârful muntelui; şi i-au zis: „Om al lui Dumnezeu, regele a spus să cobori!”.

10. Ilíe a răspuns şi i-a zis căpeteniei peste cincizeci: „Dacă eu sunt un om al lui Dumnezeu, să coboare foc din cer şi să vă mistuie pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi!”. Şi a coborât foc din cer şi i-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci ai lui.

11. [Ahazía] a trimis din nou la el o altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci ai lui. I-au zis: „Om al lui Dumnezeu, aşa zice regele: «Grăbeşte-te să cobori!»”.

12. Ilíe a răspuns şi le-a zis: „Dacă eu sunt un om al lui Dumnezeu, să coboare foc din cer şi să vă mistuie pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi!”. Şi a coborât foc din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci ai lui.

13. [Ahazía] a trimis din nou, pentru a treia oară, o căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci ai săi. [Această] a treia căpetenie peste cincizeci a urcat. Când a ajuns, şi-a plecat genunchii înaintea lui Ilíe şi l-a rugat: „Om al lui Dumnezeu, te rog, să fie preţioasă în ochii tăi viaţa mea şi viaţa acestor cincizeci, slujitori ai tăi!

14. Iată, a coborât foc din cer şi le-a mistuit pe cele două căpetenii peste cincizeci şi pe cei cincizeci ai lor! Acum, viaţa mea să fie preţioasă în ochii tăi!”.

15. Îngerul Domnului i-a zis lui Ilíe: „Coboară cu el, nu te teme!”. [Ilíe] s-a ridicat şi a coborât cu el la rege.

16. El i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru ce ai trimis mesageri să îl consulte pe Báal-Zebúb, zeul din Ecrón? Oare nu este Dumnezeu în Israél ca să îi consulţi cuvântul? Nu vei coborî din patul în care te-ai aşezat, ci vei muri!»”.

17. [Ahazía] a murit, după cuvântul Domnului pe care l-a spus prin Ilíe. Şi a fost rege Iorám în locul lui în anul al doilea al lui Iorám, fiul lui Iosafát, regele lui Iúda, căci nu avea niciun fiu.

18. Celelalte fapte ale lui Ahazía, ce a făcut el, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél?


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina