1. În anul al treilea al domniei lui Ioiachím, regele lui Iúda, a venit Nabucodonosór, regele din Babilón, la Ierusalím şi l-a asediat.

2. Domnul l-a dat în mâna lui pe Ioiachím, regele lui Iúda, şi o parte din vasele casei lui Dumnezeu şi le-a dus în ţinutul Șineár, în casa zeului lui: a dus vasele în vistieria zeului său.

3. Regele i-a zis lui Aşpenáz, mai-marele peste eunuci, să aducă dintre fiii lui Israél, din descendenţa regească şi dintre nobili

4. tineri care să nu aibă niciun cusur, frumoşi la înfăţişare, instruiţi în toată înţelepciunea, cunoscători ai ştiinţei, pricepuţi în cunoaştere şi viguroşi, ca să poată sta în palatul regelui, să-i înveţe scrierea şi limba caldéilor.

5. Regele a stabilit pentru ei potrivit cu fiecare zi o porţie din hrana regelui şi vinul pe care îl bea el, ca să-i crească timp de trei ani, iar la sfârşitul lor să stea înaintea regelui.

6. Între ei erau [câțiva] dintre fiii lui Iúda: Daniél, Ananía, Mişaél şi Azaría.

7. Căpetenia eunucilor le-a pus numele [acestea]: lui Daniél i-a pus [numele] Beltşaţár, lui Ananía, Șadrác, lui Mişaél, Méşac şi lui Azaría, Abéd-Négo.

8. Daniél şi-a pus la inimă să nu se întineze din porţia de hrană a regelui şi din vinul pe care îl bea el şi a cerut de la căpetenia eunucilor să poată să nu se întineze.

9. Dumnezeu i-a dat lui Daniél [să afle] har şi îndurare înaintea căpeteniei eunucilor.

10. Căpetenia eunucilor i-a zis lui Daniél: „Eu mă tem de stăpânul meu, regele, care a stabilit hrana voastră şi băutura voastră. De ce să vadă feţele voastre mai abătute decât cele ale tinerilor de vârsta voastră şi să faceţi vinovat capul meu înaintea regelui?”.

11. Daniél i-a zis îngrijitorului pe care îl stabilise căpetenia eunucilor peste Daniél, Ananía, Mişaél şi Azaría:

12. „Încearcă-i pe slujitorii tăi timp de zece zile: să ni se dea din legume să mâncăm şi apă să bem!

13. Apoi să se vadă feţele noastre şi înfăţişarea noastră şi înfăţişarea tinerilor care mănâncă din porţia de hrană a regelui! Și după cum vei vedea, aşa să faci cu slujitorii tăi!”.

14. El i-a ascultat în privinţa aceasta şi i-a încercat timp de zece zile.

15. La sfârşitul celor zece zile, înfăţişarea lor era mai bună şi trupul lor mai gras decât cel al tuturor tinerilor care mâncau din porţia de hrană a regelui.

16. Îngrijitorul lua porţia lor de hrană şi vinul pe care trebuia să-l bea ei şi le dădea legume.

17. Acestor patru tineri, Dumnezeu le-a dat cunoaştere şi instruire în orice scriere şi înţelepciune. Iar Daniél era priceput în toate viziunile şi visele.

18. La sfârşitul zilelor despre care spusese regele ca să-i aducă, căpetenia eunucilor i-a adus înaintea lui Nabucodonosór.

19. Regele a vorbit cu ei şi nu s-a găsit [nimeni] asemenea lui Daniél, Ananía, Mişaél şi Azaría. Și ei au stat înaintea regelui.

20. În orice lucru de înţelepciune sau de înţelegere pe care regele îl căuta la ei, i-a găsit de zece ori peste toţi magii şi astrologii care erau în tot regatul său.

21. Și Daniél a fost astfel până în anul întâi al lui Círus, regele.


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina