1. Cuvântul Domnului care fost către Sofonía, fiul lui Cușí, fiul lui Ghedalía, fiul lui Amária, fiul lui Ezechía, în zilele lui Iosía, fiul lui Amón, regele lui Iúda.

2. „Voi șterge totul de pe fața pământului – oracolul Domnului.

3. Voi șterge pe om și pe animal, voi șterge păsările cerului și peștii mării, îi voi face să se poticnească pe cei fărădelege; îl voi nimici pe om de pe fața pământului – oracolul Domnului.

4. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iúda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalímului; voi nimici din locul acesta restul lui Báal, numele preoților păgâni și al preoților,

5. pe cei care se prosternă pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei care se prosternă și jură pe Domnul și pe cei care jură pe Milcóm,

6. pe cei care se abat de la urmarea Domnului, pe cei care nu-l caută pe Domnul și nu întreabă de el”.

7. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci se apropie ziua Domnului și Domnul a stabilit un sacrificiu și i-a sfințit pe cei pe care i-a chemat.

8. „În ziua jertfei Domnului, îi voi pedepsi pe conducători și pe fiii regelui şi pe toţi cei ce îmbracă haine străine,

9. îi voi pedepsi pe toți cei care sar pragul în ziua aceea, pe cei care umplu casa stăpânilor lor cu violență și cu înșelăciune.

10. În ziua aceea – oracolul Domnului – glas de țipăt va fi de la Poarta Peștilor, geamăt din a doua [parte a cetății], ruină de pe coline.

11. Gemeți, locuitori din Mactéș! Căci a fost distrus tot poporul din Canaán, au fost nimiciți toți cei care cântăresc argint.

12. În acel timp, voi cotrobăi Ierusalímul cu torțe și-i voi pedepsi pe oamenii care se complac în lâncezeala lor și care spun în inima lor: «Domnul nu face nici bine, nici rău».

13. Bogăția lor va fi pentru pradă și casele lor, spre devastare; vor construi case, dar nu le vor locui, vor planta vii, dar nu vor bea din vinul lor”.

14. Se apropie ziua Domnului, cea mare, se apropie și [vine] foarte repede. Este glasul zilei Domnului, iar cel viteaz strigă cu amar.

15. Zi de indignare este ziua aceasta, zi de strâmtorare și de necaz, zi de ruinare și de devastare, zi de întuneric și de negură, zi cu nori și cu beznă,

16. zi cu trâmbiță și cu strigăt pe toți munții, pe fortărețe și pe vârfurile colinelor.

17. Atunci îl voi strâmtora pe om și ei vor umbla ca orbii, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; va fi împrăștiat sângele lor ca praful și carnea lor, ca gunoiul.

18. Nici argintul și nici aurul lor nu-i vor putea salva în ziua furiei Domnului; toată țara va fi devorată de focul geloziei sale. Va termina, ba mai mult, va face teroare pentru toți locuitorii țării.


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina