1. Iudíta le-a spus: „Ascultaţi-mă, fraţilor! Luaţi capul acesta şi agăţaţi-l de creasta zidului vostru!

2. Când se vor ridica zorile şi soarele va răsări deasupra pământului, fiecare bărbat puternic să-şi ia armele sale de luptă, stabiliţi o căpetenie peste ei ca şi cum aţi coborî în câmpie spre prima strajă a fiilor asiriénilor, dar nu coborâţi!

3. Ei vor lua toate armele, vor merge în tabăra lor, le vor trezi pe căpeteniile armatei asiriénilor şi vor alerga împreună spre cortul lui Holoférn, dar nu îl vor găsi; va cădea asupra lor groaza şi vor fugi din faţa voastră.

4. Urmăriţi-i voi şi toţi cei care locuiesc în tot ţinutul muntos al lui Israél şi întindeţi-i [la pământ] pe toate drumurile lor!

5. Înainte de a face acestea, chemaţi-l la mine pe Ahiór din Amón ca, văzând, să-l recunoască pe cel care a dispreţuit casa lui Israél şi care l-a trimis la noi spre moarte!”.

6. L-au chemat pe Ahiór din casa lui Ozía. Când a venit şi a văzut capul lui Holoférn în mâna unui bărbat din adunarea poporului, a căzut cu faţa [la pământ] şi şi-a pierdut suflarea.

7. Când l-au ridicat, a căzut la picioarele Iudítei, s-a prosternat înaintea ei şi a zis: „Binecuvântată eşti tu între toate corturile lui Iúda şi între toate popoarele care, auzind de numele tău, se vor cutremura!

8. Povesteşte-mi ce ai făcut în zilele acestea!”. Şi Iudíta i-a povestit în mijlocul întregului popor toate cele pe care le făcuse din ziua când a ieşit şi până [în momentul] când le vorbea.

9. Când a terminat de vorbit, poporul a strigat cu glas puternic şi a înălţat strigăte de bucurie în cetatea lor.

10. Văzând Ahiór toate câte le făcuse Dumnezeul lui Israél, a crezut cu putere în Dumnezeu, a fost tăiat împrejur şi a fost adăugat la casa lui Israél până în ziua aceasta.

11. Când s-au ridicat zorile, au atârnat capul lui Holoférn de zidul lor. Fiecare bărbat şi-a luat armele sale şi au ieşit în grupuri pe trecătorile muntelui.

12. Fiii asiriénilor, când i-au văzut, au trimis după conducătorii lor. Aceştia au mers la căpeteniile şi la comandanţii peste o mie şi la toţi principii lor.

13. Au mers la cortul lui Holoférn şi i-au zis celui care era [responsabil] peste toate ale sale: „Trezeşte-l pe stăpânul nostru, căci sclavii au îndrăznit să coboare împotriva noastră la luptă ca să fie nimiciţi până la capăt!”.

14. Bagóas a intrat şi a bătut din palme în curtea cortului, căci bănuia că doarme cu Iudíta.

15. Pentru că nu se auzea nimeni, a pătruns şi a intrat în camera de dormit şi l-a găsit întins, mort pe prag, iar capul lui fusese luat de la el.

16. Atunci a strigat cu glas puternic, cu plânset şi cu jale şi cu strigăt puternic şi şi-a sfâşiat hainele.

17. A mers la cortul unde fusese adăpostită Iudíta, dar nu a găsit-o. Atunci s-a năpustit în mijlocul poporului şi a strigat:

18. „Sclavii au fost vicleni! O singură femeie a evreilor a făcut de ruşine casa regelui Nabucodonosór, căci iată-l pe Holoférn la pământ şi capul lui nu mai este!”.

19. Când au auzit aceste cuvinte căpeteniile armatei asiriénilor, şi-au sfâşiat hainele şi sufletul lor s-a tulburat foarte mult, iar strigătul şi ţipătul lor foarte puternic s-a ridicat în mijlocul taberei.

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina