1. De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belõled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az õsidõkre, a régmúlt idõkre nyúlik vissza.

2. Ezért elhagyja õket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék.

3. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az õ Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig.

4. Õ maga a béke lesz. Ha Asszíria betör országunkba és földünket tiporja, hét pásztort állítunk fel ellene, nyolc vezetõ embert.

5. Karddal õrzik majd Asszíria földjét, pallossal Nimród földjét. Megszabadít minket Asszíriától, ha betör országunkba, és határainkat tiporja.

6. Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jõ, mint az esõcsepp a zöldellõ mezõn: nem emberben bízik, és nem szorul az ember fiára.

7. Akkor Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint az oroszlán az erdõ vadjai között, mint az oroszlánkölyök a juhnyájban: amerre jár, gázol és zsákmányol, és senki nem ragadja el tõle a zsákmányt.

8. Emeld kezedet ellenfeledre, s elpusztul minden ellenséged.

9. Azon a napon - mondja az Úr - elveszem tõled lovaidat, elpusztítom harci szekereidet.

10. Városaidat elsöpröm földedrõl, lerombolom erõdeidet.

11. A varázsszereket kiveszem kezedbõl, és nem lesz többé varázslód.

12. Elveszem tõled a szobraidat meg az oszlopaidat, hogy ne imádkozhass többé kezed mûve elõtt.

13. kiirtom az oszlopokat, elpusztítom bálványaidat,

14. Haragomban és indulatomban bosszút állok minden népen, amely nem engedelmeskedett.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina