1. Bronzoltárt is készíttetett: hossza húsz, szélessége szintén húsz, magassága pedig húszkönyöknyi volt.

2. Elkészíttette az öntött medencét is. Az egyik szélétõl a másikig tízkönyöknyi volt, körös-körül gömbölyû; a magassága pedig ötkönyöknyi. Harminckönyöknyi zsinórral lehetett körültekerni.

3. Alatta körös-körül szarvasmarhához hasonló alakok voltak. A medence kerületét kettõs sorban könyökönként tíz cifrázat övezte. A marhákat az öntés alkalmával egybeöntötték vele.

4. Tizenkét marhán állt. Közülük három északra, három nyugatra, három délre és három keletre nézett. A medencét felülrõl helyezték rájuk, és egész hátsó részük befelé volt.

5. Vastagsága egytenyérnyi volt. Pereme olyan volt, mint a kehely pereme vagy a liliom virága. A befogadóképessége háromezer bát volt.

6. Tíz üstöt is készíttetett tisztulás céljára. Ötöt jobbra, ötöt pedig balra helyeztetett el. Bennük kellett megmosni az égõáldozathoz szükséges dolgokat is. A medence ugyanis a papok mosakodására szolgált.

7. Aztán tíz arany mécstartót is készíttetett az elõírt forma szerint. A templomban helyeztette el õket: ötöt jobbról és ötöt bal felõl.

8. Majd tíz asztalt készíttetett, és elhelyezte õket a templomban: ötöt jobbról és ötöt bal felõl. Továbbá száz aranycsészét is csináltatott.

9. Elkészíttette a papok udvarát meg a nagy udvart is, valamint az udvar kapuit. A kapuszárnyakat rézzel vonatta be.

10. Majd elhelyeztette a medencét a jobb oldalon, délkeleti irányban.

11. Hurám aztán elkészítette a fazekakat, villákat és csészéket. Ezzel befejezte minden mûvét, amellyel Salamon király az Isten háza számára megbízta:

12. vagyis a két oszlopot, az oszlopfõket koronázó két gömböt, a két hálószerû díszítést, hogy befödjék az oszlopfõkön levõ gömböket,

13. a négyszáz gránátalmát a két hálóra: két sor gránátalmát mindegyik hálóra, hogy befödjék az oszlopfõkön levõ két gömböt,

14. a tíz üstlábat és a tíz üstöt az üstlábakra,

15. meg a medencét a talapzatul szolgáló tizenkét szarvasmarhával,

16. végül a fazekakat, a villákat és a csészéket. Tehát mindezeket az eszközöket Hurám, Salamon király mûvésze készítette az Úr temploma számára.

17. A Jordán vidékén, Szukkót és Ceredáta között öntette õket a király agyagból készített öntõformákban.

18. Mindezekbõl az eszközökbõl annyit készíttetett Salamon király, hogy a réz súlyát nem is vették számba.

19. Salamon tehát elkészíttette Isten házának teljes fölszerelését: az aranyoltárt, az asztalokat a kitett kenyerek elhelyezésére,

20. a színaranyból való mécstartókat és mécseseket, hogy elõírás szerint égjenek a szentek szentje elõtt,

21. a virágdíszeket, a mécseket és az arany hamuszedõket (ezek mind tiszta aranyból készültek),

22. a mécstisztító szerszámokat, a hintõket, a csészéket és a parázsfogókat, tiszta aranyból, valamint a belsõ helyiségnek, a szentek szentjének ajtószárnyait és a nagyobb helyiségnek az ajtószárnyait, aranyból.
Visite nossa livraria“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina