Fondare 231 Risultati per: napján

 • A hét elsõ napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. (János evangéliuma 20, 1)

 • Amikor beesteledett, még a hét elsõ napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte õket: "Békesség nektek!" (János evangéliuma 20, 19)

 • A hét elsõ napján összegyûltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét. (Apostolok Cselekedetei 20, 7)

 • aki mindvégig megerõsít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. (Korintusiaknak írt I. levél 1, 8)

 • adjuk át az ilyet a sátánnak testének romlására, hogy lelke üdvözüljön az Úr napján. (Korintusiaknak írt I. levél 5, 5)

 • A hét elsõ napján mindegyiktek tegye félre és gyûjtse össze, ami tõle telik, hogy ne akkor kelljen gyûjteni, ha majd megérkezem. (Korintusiaknak írt I. levél 16, 2)

 • Remélem, hogy majd még egészen megértetek, amint részben már meg is értettetek minket, hogy Urunk Jézus napján mi vagyunk a ti büszkeségetek, s ti a mienk. (Korintusiaknak írt II. levél 1, 14)

 • Azt mondja ugyanis: A kellõ idõben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad. Nos, most van a kellõ idõ, most van az üdvösség napja! (Korintusiaknak írt II. levél 6, 2)

 • Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz, hogy Krisztus Jézus napján dicsõségemre váljatok. Akkor nem futottam hiába, és nem fáradtam fölöslegesen. (Filippieknek írt levél 2, 16)

 • Hiszen ki volna reményünk, örömünk és dicsekvésünk tárgya Urunk, Jézus Krisztus elõtt, eljövetele napján, ha nem ti? (Tesszalonikaiaknak írt I. levél 2, 19)

 • ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor, a kísértés napján a pusztában tettétek. (Zsidóknak írt levél 3, 8)

 • Éljetek szép életet a pogányok között, hogy lássák jótetteiteket, és látogatása napján majd magasztalják az Istent, épp amiért most gonosztevõnek rágalmaznak benneteket. (Szent Péter I. levele 2, 12)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina