Fondare 153 Risultati per: Salomon

 • I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga. (Prva knjiga o kraljevima 6, 14)

 • a jedanaeste godine, mjeseca Bula - to je osmi mjesec - Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina. (Prva knjiga o kraljevima 6, 38)

 • Salomon je sagradio i svoj dvor; u trinaest ga je godina potpuno dovršio. (Prva knjiga o kraljevima 7, 1)

 • Salomon posla po Hirama iz Tira. (Prva knjiga o kraljevima 7, 13)

 • Na koncu je Salomon odredio da rasporede sve te predmete, a bijaše ih toliko da se nije mogla obraèunati težina tuèa. (Prva knjiga o kraljevima 7, 47)

 • Salomon naèini sve predmete koji su bili u Domu Jahvinu: zlatni žrtvenik i zlatni stol na kojemu su stajali prineseni hljebovi; (Prva knjiga o kraljevima 7, 48)

 • Tako bi priveden kraju sav posao što ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i posuðe - i stavi ih u riznicu Doma Jahvina. (Prva knjiga o kraljevima 7, 51)

 • Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve starješine Izraelove, sve knezove plemenske i glavare obitelji da se prenese Kovèeg saveza Jahvina iz grada, Davidova grada, to jest sa Siona. (Prva knjiga o kraljevima 8, 1)

 • Kralj Salomon i sva zajednica Izraelova koja se sabrala oko njega žrtvovali su pred Kovèegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu prebrojiti ni procijeniti. (Prva knjiga o kraljevima 8, 5)

 • Tada reèe Salomon: "Jahve odluèi prebivati u tmastu oblaku, (Prva knjiga o kraljevima 8, 12)

 • Tada Salomon stupi, u nazoènosti svega zbora Izraelova, pred žrtvenik Jahvin, raširi ruke prema nebu (Prva knjiga o kraljevima 8, 22)

 • Pošto je Salomon dovršio svu ovu molitvu i prošnju pred Jahvom, diže se s mjesta gdje je kleèao, raširenih ruku prema nebu, pred žrtvenikom Jahvinim, (Prva knjiga o kraljevima 8, 54)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina