1. Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui! Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale [minunate]!

2. Cântaţi-i, cântaţi psalmi! Meditaţi la toate minunile sale!

3. Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!

4. Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui, căutaţi întotdeauna faţa lui!

5. Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut, de minunile sale şi de judecăţile gurii lui!

6. Voi, descendenţii lui Abrahám, slujitorul lui, voi, copiii lui Iacób, aleşii lui!

7. El, Domnul, este Dumnezeul nostru; judecăţile lui sunt [lege] pentru tot pământul.

8. El îşi aduce aminte totdeauna de alianţa sa, de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,

9. de alianţa pe care a încheiat-o cu Abrahám, de jurământul pe care l-a făcut lui Isáac

10. şi pe care l-a stabilit ca hotărâre pentru Iacób, alianţă veşnică pentru Israél,

11. zicând: „Ţie îţi dau ţara Canaánului, partea ta de moştenire”.

12. Pe când erau în număr mic, puţini şi străini acolo

13. şi mergeau de la un neam la altul, dintr-un regat la un alt popor,

14. nu a îngăduit nimănui să-i asuprească şi de dragul lor a pedepsit şi regi:

15. „Nu vă atingeţi de unşii mei şi nu le faceţi rău profeţilor mei!”.

16. Domnul a trimis foamete asupra ţării şi i-a lăsat fără hrană.

17. A trimis înaintea lor un bărbat, pe Iosíf, care a fost vândut ca sclav.

18. I-au strâns picioarele în obezi, i-au pus lanţuri la gât,

19. până când cuvântul lui s-a împlinit, până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate.

20. Atunci, regele a trimis să-l lase liber şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;

21. l-a pus stăpân peste casa lui şi stăpânitor peste toată averea lui,

22. ca să-i instruiască pe principii săi după inima lui, să-i facă înţelepţi pe bătrânii lui.

23. Şi a intrat Israél în Egipt şi Iacób a locuit ca străin în ţara lui Ham.

24. Şi poporul său a crescut foarte mult, l-a făcut mai puternic decât asupritorii lui.

25. Acestora le-a schimbat inima şi au urât poporul lui, s-au purtat mişeleşte cu slujitorii săi.

26. I-a trimis pe slujitorul său Moise şi pe Áaron, pe care şi i-a ales;

27. a făcut prin ei semne minunate, [a săvârşit] minuni în ţara lui Ham.

28. A trimis întuneric şi s-a făcut beznă, dar nu au fost ascultători faţă de cuvintele lui.

29. Le-a prefăcut apele în sânge şi a făcut să moară peştii lor.

30. Ţara lor a forfotit de broaşte până la camerele regilor ei.

31. El a spus şi au venit roiuri de muşte şi ţânţari, în tot ţinutul lor.

32. În loc de ploaie, le-a dat grindină, flăcări de foc, în ţinutul lor.

33. A lovit viile şi smochinii lor şi a sfărâmat copacii din hotarele lor.

34. El a spus şi au venit lăcuste şi omizi fără număr.

35. Şi au mâncat toată iarba din ţara lor şi au devorat roadele pământului lor.

36. Au lovit pe toţi întâii-născuţi din ţara lor, toată primiţia puterii lor.

37. I-a scos pe ei [încărcaţi] cu argint şi aur şi nu se afla niciunul care se clătina în triburile lor.

38. S-a bucurat Egiptul la plecarea lor, căci căzuse spaimă asupra lor.

39. A întins un nor ca să-i ocrotească şi un foc să le lumineze noaptea.

40. Au cerut şi a făcut să vină prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din ceruri.

41. A deschis stânca şi au izvorât ape care s-au revărsat ca un râu în pământ uscat,

42. pentru că şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt [dat lui] Abrahám, slujitorul său.

43. L-a făcut pe poporul său să iasă cu veselie, pe aleşii săi, în [mijlocul] strigătelor de bucurie.

44. Şi le-a dat lor pământurile neamurilor şi au pus stăpânire pe truda popoarelor,

45. ca să păzească poruncile lui şi să ţină legile lui. Aleluia!

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina