1. Solomón, fiul lui Davíd, s-a întărit în domnie; Domnul Dumnezeul lui era cu el şi l-a înălţat din ce în ce mai mult.

2. Solomón a vorbit întregului Israél, căpeteniilor peste mii şi sute, judecătorilor, conducătorilor întregului Israél şi capilor părinteşti.

3. Solomón şi toată adunarea care era cu el au mers la locul înalt care era în Gabaón – căci acolo era cortul întâlnirii lui Dumnezeu pe care îl făcuse Moise, slujitorul Domnului – în pustiu.

4. De fapt, arca lui Dumnezeu fusese dusă din Chiríat-Iearím, când Davíd stabilise să facă pentru ea un cort la Ierusalím.

5. Altarul de bronz pe care îl făcuse Beţaleél, fiul lui Urí, fiul lui Hur, era acolo, înaintea sanctuarului Domnului, şi Solomón şi adunarea l-au căutat [pe Domnul].

6. Solomón a mers acolo, la altarul din bronz, înaintea Domnului, care este în cortul întâlnirii, şi a adus o mie de arderi de tot.

7. În noaptea aceea, Dumnezeu i s-a arătat lui Solomón şi i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!”.

8. Solomón i-a zis lui Dumnezeu: „Tu ai arătat o mare îndurare faţă de Davíd, tatăl meu, şi m-ai făcut rege în locul lui.

9. Acum, Doamne Dumnezeule, să se confirme cuvântul tău faţă de tatăl meu Davíd, căci tu m-ai făcut rege peste un popor numeros ca pulberea pământului!

10. Dăruieşte-mi înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu să ies înaintea acestui popor şi să intru! Căci cine poate să judece acest mare popor al tău?”.

11. Dumnezeu i-a zis lui Solomón: „Pentru că aceasta a fost în inima ta: nu ai cerut bogăţii, avere şi glorie; nu ai cerut viaţa celor care te urăsc şi nici multe zile, ci ai cerut înţelepciune şi pricepere ca să poţi judeca poporul meu, peste care te-am pus rege,

12. înţelepciunea şi priceperea îţi sunt date. Îţi voi da bogăţie, avere şi glorie cum nu a mai avut niciun rege înaintea ta şi nici nu va avea nimeni după tine”.

13. Solomón a venit de la locul înalt – care era în Gabaón – la Ierusalím, dinaintea cortului întâlnirii, şi a fost rege peste Israél.

14. Solomón a adunat care şi călăreţi. Avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi pe care i-a aşezat în cetăţile pentru care [de război] şi în preajma regelui, la Ierusalím.

15. Solomón a făcut să fie argintul şi aurul mult ca pietrele în Ierusalím, iar cedrii, ca sicomorii care sunt în Şefeláh.

16. Caii pe care îi avea Solomón proveneau din Egipt şi din Qewé. Negustorii regelui îi cumpărau din Qewé pe un preţ:

17. un car îl aduceau din Egipt cu şase sute de [sícli] de argint, iar un cal, cu o sută cincizeci. Tot aşa aduceau prin ei cai pentru regii hetéi şi pentru regii din Arám.

18. Solomón a hotărât să construiască o casă pentru numele Domnului şi o casă pentru domnia lui.


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina