1. Israél era o vie mănoasă, care făcea roade din belșug. Cu cât se înmulțeau roadele, pe atât el înmulțea altarele; cu cât era mai bun pământul, pe atât mai mult înfrumusețau stelele.

2. Inima lor este împărţită: s-au făcut vinovați. Dar el le va sfărâma altarele și le va distruge stelele.

3. Acum ei zic: „Nu avem rege, căci nu ne-am temut de Domnul: ce poate să facă regele pentru noi?”.

4. Rostesc cuvinte de jurământ fals când încheie alianță: răsare ca veninul judecata pe brazdele câmpului.

5. La vițeii din Bet-Áven își au locuința locuitorii din Samaría; poporul său va jeli pentru dânsul și preoții lui se vor bucura de el, de gloria lui, pentru că a fost dus de la el.

6. Chiar și el va fi dus în Asíria ca dar pentru regele Iaréb. Efraím va fi cuprins de rușine și Israélul se va rușina de sfatul lui.

7. A încetat Samaría, iar regele ei este ca spuma la suprafața apei.

8. Vor fi distruse înălțimile din Áven, păcatul lui Israél; spini și mărăcini vor crește pe altarele lor. Vor spune munților „Acoperiți-ne!” și dealurilor, „Cădeți peste noi!”.

9. În zilele de la Ghibéea, a păcătuit Israél. Acolo au stat, nu i-a ajuns pe deal războiul împotriva fiilor fărădelegii.

10. După dorința mea îi voi pedepsi; popoarele se vor aduna împotriva lor când îi voi lega pentru cele două nelegiuiri ale lor.

11. Efraím este o junincă îmblânzită, căreia îi place să treiere. Eu am trecut peste grumazul său frumos. Îl voi face pe Efraím să tragă, Iúda va ara și Efraím va da cu grapa.

12. Semănați pentru voi în dreptate și veți secera cu bunătate! Desțeleniți pentru voi un teren nou! Este timpul de a-l căuta pe Domnul până când va veni să plouă dreptatea pentru voi.

13. Ați arat răzvrătire și ați secerat nedreptate. Ați mâncat rodul minciunii, pentru că te-ai încrezut în calea ta și în mulțimea vitejilor tăi.

14. Se va ridica vârtejul împotriva poporului tău și toate fortărețele tale vor fi distruse așa cum Șalmán a distrus Bet-Arbél în ziua luptei, când a fost zdrobită mama deasupra copiilor.

15. Așa vi se va face vouă, Bétel, din cauza răului răutății voastre. În zori se va termina cu regele lui Israél.

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina