1. Sunaţi din trâmbiță în Sión! Strigați pe muntele meu cel sfânt! Să tremure toți locuitorii țării, căci vine Ziua Domnului, este aproape!

2. Va fi o zi de întuneric și beznă, o zi cu nori și cu negură. Ca zorile se revarsă peste munți un popor numeros și puternic, cum nu a mai fost din veșnicie și nu va mai fi pentru anii [care vor fi] din generație în generație.

3. Înaintea lui devorează focul și flacăra arde în urma lui. Țara este ca grădina Éden înaintea lui și un pustiu devastat după el: nu este scăpare pentru el.

4. Ca înfățișarea cailor este înfățișarea lui și precum călăreții, așa aleargă.

5. Ca zgomotul carelor pe vârfurile munților ei sar, ca vuietul flăcării de foc ce mistuie pleava, ca un popor puternic și dispus pentru luptă.

6. Înaintea lui tremură popoarele și toate fețele își pierd strălucirea.

7. Ca vitejii aleargă, ca oamenii de luptă urcă pe zid; fiecare umblă pe căile sale și nu se abate de la cărările sale.

8. Nimeni nu-l împinge pe fratele său, fiecare viteaz umblă pe drumul lui, cad în mijlocul sulițelor, dar nu sunt răniți.

9. Sar în cetate, aleargă pe ziduri, urcă în case pe ferestre și intră ca hoții.

10. Înaintea lui se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă, iar stelele își pierd strălucirea.

11. Domnul a pus să fie glasul lui înaintea armatei lui, căci tabăra lui este foarte mare și puternic este cel care împlinește cuvântul său. Pentru că mare este Ziua Domnului și foarte înfricoșătoare. Cine îi va putea rezista?

12. Chiar acum – oracolul Domnului – întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale!

13. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci el este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul.

14. Cine știe, poate se va întoarce și va ierta? Și va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă și libație pentru Domnul Dumnezeul vostru.

15. Sunați din trâmbiță în Sión, consacrați un post și convocați o adunare!

16. Adunați poporul, consacrați o adunare! Întruniți-i pe bătrâni, convocați-i pe prunci și pe copiii de la sân! Să iasă mirele din camera lui și mireasa, din camera sa nupțială!

17. Între vestibul și altar să plângă preoții, slujitorii Domnului, și să zică: „Îndură-te, Doamne, de poporul tău și nu da moștenirea ta ocării, ca neamurile să stăpânească peste ei! De ce să se spună printre popoare: «Unde este Dumnezeul lor?».

18. Domnul este gelos pe țara lui și îi este milă de poporul său”.

19. Domnul a răspuns și a zis poporului său: „Iată, trimit la voi grâu, must și untdelemn și vă veți sătura cu ele. Și nu vă voi mai pune să fiți de ocară printre neamuri.

20. Îl voi îndepărta pe cel din nord de la voi și-l voi alunga într-un ținut întunecat și devastat, cu fața spre marea din est și cu spatele spre cealaltă mare. Iar duhoarea lui va urca și mirosul lui se va ridica, pentru că face lucruri mari.

21. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari!

22. Nu vă temeți, animale ale câmpiei, căci vor înverzi pășunile pustiului, copacii aduc roadele lor, smochinul și via dau bogăția lor!

23. Fii ai Siónului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru! Căci el vă dă ploaie după dreptate, face să coboare ploaia timpurie și cea târzie ca odinioară.

24. Se vor umple ariile de grâu și teascurile vor revărsa must și untdelemn.

25. Voi răsplăti anii pe care i-au devorat lăcusta, omida, cărăbușul și viermele, armata mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră.

26. Veți mânca și vă veți sătura; și veți lăuda numele Domnului Dumnezeul vostru, care a făcut cu voi fapte minunate. Și poporul meu nu se va rușina în veci.

27. Veți recunoaște că în mijlocul lui Israél sunt eu, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu mai este [altul]. Și poporul meu nu se va rușina în veci.

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina